Helsingin Keskustanuoret: Puoluesihteerin paikasta saatava aito kilpailu

14.04.2010

Helsingin Keskustanuoret:
Puoluesihteerin paikasta saatava aito kilpailu

Helsingin Keskustanuoret toivovat, että Lahden puoluekokouksessa käydään aito kilpailu puoluesihteerin paikasta. Puoluesihteeri on puolueen kannalta hyvin tärkeä henkilö, jonka valinnan ei pitäisi jäädä puheenjohtajavaalin varjoon.

Puoluesihteerivaalien ohessa tulisi käydä aito keskustelu puolueemme nykytilasta ja Keskustan järjestörakenteen kehittämisestä. Tulevien eduskuntavaalien alla puoluesihteerin pitää myös pystyä keräämään Keskustan rivit yhteen ja johtaa puolue vaalitaisteluun yhdessä puolueen uuden puheenjohtajan kanssa.

Helsingin Keskustanuoret myös toivovat, että tuleva puoluesihteeri ottaa Keskustan järjestöuudistuksissa huomioon myös kaupunkitoimijoiden näkökulmat. Keskustan järjestörakennetta muutettaessa tulee myös kentän moniäänisyys ottaa huomioon.