Helsingin Keskustanuoret: Kouluissa ei nykymallilla pystytä vastaamaan väkivallan uhkaan

20.01.2010

Lapset ja nuoret viettävät suurimman osan ajastaan kouluissa ja oppilaitoksissa. Opiskelu on nuoren työ. Nuorten ja aikuisten työympäristöt eroavat kuitenkin radikaalisti toisistaan, lasten ja nuorten ollessa heikommassa asemassa. Koululaiset joutuvat kokemaan omissa yhteisössään lisääntynyttä kiusaamisen ja väkivallan uhkaa, jota koululaitos ei tällä hetkellä onnistu lievittämään.

Helsingin Keskustanuoret vaatii koululaitoksen sosiaalisen pääoman kasvattamista. Eli kouluissa ja oppilaitoksissa on oltava riittävä määrä henkilöstöä joka pystyy vastaamaan aidosti nuorten sosiaalisiin ja psykologisiin tarpeisiin, pedagogisen osaamisen lisäksi. Myös opettajilla on oltava taho, jonka puoleen kääntyä oppilaasta kantamansa huolen kanssa. Onhan muillakin työpaikoilla luottamusmies, työturvallisuusvastaava ja työnohjausta. Hyvinvointia ja osaamista tuottava koululaitos perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen oppilaiden ja opettajien elämästä ja tarpeista.

Tällä hetkellä koulukuraattorien- ja psykologien määrä kouluissa on riittämätön. Useissa kunnissa yksi koulukuraattori vastaa yli tuhannen oppilaan sosiaalityöstä. Siinä tilanteessa vahvinkaan ammattitaito ei veny palvelemaan kaikkia tarvitsevia.

Kiusaaminen on ongelma myös aikuisten työpaikoilla, mutta työntekijöillä on useita tahoja joiden puoleen kääntyä. Aikuisilla on myös paremmat valmiudet ja oikeudet toimia itse tilanteen parantamiseksi. Joskus oppilaan olo ja elo koulussa on niin turvatonta, ettei sinne haluta mennä. Siinä vaiheessa aikuisten säätämät sädetikkulait saavat kiusatun tai masentuneen nuoren mielessä lähinnä absurdeja piirteitä.

Helsingin Keskustanuoret


Lisätietoja:

puheenjohtaja Kristiina Ruuskanen, p. 0505212806
toiminnanjohtaja Tiina Nyyssönen, p. 0445144361