Helsingin Keskustanaiset: Vanhemmuuden kustannukset jaettava tasaisemmin

06.05.2013

Helsingin Keskustanaiset: Vanhemmuuden kustannukset jaettava tasaisemmin

Vanhemmuuden kustannukset eivät jakaudu eri työantajien kesken tasaisesti vaan taloudellisen riskin vanhemmuuden kustannuksista kantavat naisvaltaisten alojen työnantajat.

Kustannusten epätasainen jakautuminen on suuri rasite naisvaltaisille aloille ja erityisesti pienyrittäjille, sillä yksi vauva maksaa äidin työnantajalle noin 12 000 euroa. Keskeisimmät kulut äidin työnantajalle muodostuvat raskaudenaikaisista poissaoloista, äitiyslomalla kertyvistä lomarahoista sekä sairaan lapsen hoitokuluista pitkälle tämän kouluikään saakka. Vanhemmuuden kustannusten kasautuminen hankaloittaa pk-yritysten kasvua ja lisähenkilökunnan palkkaamista.

Kustannusten tasaisempi jakautuminen helpottaisi myös naisyrittäjien asemaa. Esimerkiksi hoiva-, kauneus ja siivousalalla sekä yrittäjät että työntekijät ovat usein naisia ja yrityskoot pieniä.

Vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen työnantajien kesken hankaloittaa monien nuorten naisten työllistymistä. Työllistyessäänkin nuori nainen saa valitettavan usein määräaikaisen pätkätyön työantajan pelätessä vauvalaskua ja käytännön järjestelyjen vaivaa.

Vanhemmuuden kustannusten tasaaminen on välttämätöntä. Lisäksi tarvitaan asennemuutosta ja erilaisia kannustimia jotta yhä useammat isät tekisivät valinnan käyttää oikeuksiaan jäädä kotiin hoitamaan lapsiaan.

Helsingin Keskustanaiset vaatii, että vanhemmuuden kulut on tasattava verovaroin sillä lapset ovat tulevaisuuden turvamme.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Anne Kettunen, puhelin 040 833 2288, sähhköposti akettunen(at)gmail.com