Helsingin Keskusta: Tonttivuokrankorotus pysäytettävä

16.12.2008

Helsingin Keskusta: Tonttivuokrankorotus pysäytettävä

Helsingin Keskustan mielestä Helsingin kaupungin suunnitelma korottaa kaupungin tonttivuokria on pysäytettävä. Kaikki puolueet ovat peräänkuuluttaneet kaupungin haluavan pienentää asumisen hinnan kasvua. Helsinkiläisillä menee nettotuloista helposti puolet tai jopa enemmän vuokraan, mikä ei ole kohtuuden rajoissa.

Helsingissä kaupunki omistaa suurimman osan tonttimaasta mutta hinnoittelee tontit kalleimman mukaan. Helsingin Keskusta katsoo, että nykyisessä taloustilanteessa suunnitelmat ovat myrkkyä vähäosaisille kaupunkilaisille ja välillisesti koko seudun väestölle ja elinkeinotoiminnalle.

Asumisen kalleutta lisää se, että vuokra-asuntotuotanto on jäänyt asunto-ohjelmien tavoitteista. Vuokra-asuntoja on liian vähän ja kysyntä nostaa hintoja. Kaiken tämän seurauksena kaupungilla ja yrityksillä on vaikeuksia saada työntekijöitä moniin ammatteihin.

Asumiskustannusten nousua ei saa ruokkia. Korotusten astuessa voimaan palveluihin käytettävän rahan määrä vähenee nykyisestä ja pääkaupunkimme talous on vaarassa ajautua syvemmälle taantumaan. Helsingin Keskusta esittää, että vuokrien korotuksista on pidättäydyttävä, jotta asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina kaikille ja elvytämme paikallista elinkeinotoimintaa.