Helsingin Keskusta: Kotihoidontuki on menestys erityisesti Helsingissä

21.11.2012

Kotihoidontuki on menestys erityisesti Helsingissä 

Helsingin Keskustan mielestä kaupungin on luotava asukkailleen mahdollisuudet itsenäisten valintojen tekemiseen arkipäivässään. Kotihoidon tukeminen on yksi vaihtoehdoista. Keskustan mielestä perheet tietävät itse parhaiten, kuinka he haluavat hoitaa lapsensa. Perheillä tulee olla valinnanmahdollisuuksia ja joustavuutta sekä lastenhoidossa että työajoissa.

Kotihoidon, perhepäivähoidon sekä yksityisen ja julkisen päivähoidon tarjoamat mahdollisuudet antavat liikkumavaraa perheen kulloiseenkin elämäntilanteeseen. Uusilla asuinalueilla on huolehdittava riittävistä päivähoitopalveluista.

Keskustan mielestä lasten kotihoidontuki antaa lisämahdollisuuden pitää huolta läheisistään. Tuen on oltava määrältään riittävä eikä sitä saa ryhtyä ideologisista syistä leikkaamaan tai järjestelmää purkamaan. Kotihoidontuki korotettunakaan ei maksa kuin murto-osan siitä, mitä kustannukset olisivat vastaavassa yhteiskunnan tuottamassa palvelussa.