Helsingin Keskustanuoret: Helsingin kaupungin on panostettava bioenergiaan

13.03.2013

Helsingin Keskustanuoret:
Helsingin kaupungin on panostettava bioenergiaan

Ilmastonmuutos on yksi eniten ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavista ilmiöistä. Ympäristöasiat ovat nousseet tärkeäksi poliittiseksi kysymykseksi. Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi Suomi on sitoutunut EU:n ympäristötavoitteiden myötä vähentämään hiilidioksidipäästöjä viidenneksellä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Uudistuksilla on jo kiire. Tämä vaatii konkreettisia tekoja, ei pelkkää sanahelinää. On siirryttävä ekologisempaan, uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävään energiatuotantoon jokaisella yhteiskunnan sektorilla.

Tänä päivänä Helsinkiä lämmitetään suurelta osin kivihiiltä polttamalla. Kivihiilen polttoa ei voi lopettaa yhdessä yössä, vaan sitä täytyy vähentää askel askeleelta. Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien energian tuotantomallien sijaan Helsingin kaupungin tulee edistää energiantuotannossa uusiutuvia luonnonvaroja, mikä on useimmiten myös hajautettua energiantuotantoa. Hajautettu bioenergiatuotantomalli huomioi paikalliset puitteet ja tarpeet, ja on siksikin hyvä tapa tuottaa energiaa.

Helsingin Keskustanuorten mielestä maalämpö on yksi realistinen vaihtoehto yksittäisten talojen lämmittämiseen. Vaasan seudulla kehitetty ja Suvilahdessa käyttöönotettu matalaenergiaverkosto tuottaa lämpöä merenpohjalta löytyvän sedimentin avulla. Saksassa erinäiset taloyhtiöt ja kylät ovat ryhtyneet edistämään energiatuotannollista omavaraisuuttaan sijoittamalla pienmuotoisiin tuulivoimaloihin, jotka ovat jo nyt merkittävä vahvuus ekologisesti kestävämmän Euroopan kannalta. Tämä olisi mahdollista Helsingin uusilla asuinalueilla, kuten Östersundomin alueella.

Helsingin Keskustanuorten mielestä Helsingin on oltava aloitteellinen ekologinen edelläkävijäkaupunki, joka johdattaa Suomi uuteen aikakauteen energiantuotannossa. Näin ”saavutamme” puhtaamman ja ekologisemman Helsingin, jossa energian hinta voisi olla tulevaisuudessa myös halvempaa. Kysymys on siitä, löytyykö kaupunginvaltuutetuilta tahtoa muutokseen.

Keskustanuorten Helsingin piiri