Helsingin Keskusta: Helsingin yleiskaavaa on korjattava

09.11.2018

Helsingin yleiskaavaa on korjattava
Helsingin yleiskaavaa on korjattava erityisesti Keskuspuiston ja kaupunkibulevardien osalta. Korkein hallinto-oikeus on eilen antanut päätöksen Helsingin yleiskaavasta tehdyistä valituksista. Päätöksen mukaan Helsingin aikaisemmat yleiskaavaan kirjatut suunnitelmat Keskuspuiston raivaamisesta ja joidenkin kaupunkibulevardien rakentamisesta ovat maakuntakaavan vastaisia. 

Yleiskaavan korjaamisen tavoitteiksi on otettava kaupunkimetsien ja -puistojen säästäminen, kaupunkilaisten huolien ja toiveiden kuuleminen ja monipuolinen kaupunkirakenne. Päätöksentoissa on Helsingissä otettava käyttöön ilmastovaikutusten arviointi.

Keskusta vaatii, että kaavoituksessa kaupunkiluonnon suojeleminen otetaan vahvemmin johtavaksi periaatteeksi. Keskusta jatkaa johdonmukaista linjaansa Keskuspuiston ja muiden kaupunkimetsien puolustajana Helsingissä kuten Vuosaaren puistometsät.

Helsingin Keskusta on huolissaan siitä, että asukkaiden kaavoitusta koskevat huolet tulivat kuulluksi vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaupungin on parannettava kaavoituksen valmistelua siten, että asukkaiden tarpeet ja toiveet tulevat paremmin huomioon. Keskusta kannattaa lähipäätöksenteon vahvistamista Helsingissä.

Helsinkiin tarvitaan erilaisia kaupunkiympäristöjä – sekä kantakaupunkia että luonnonläheisiä asuinalueita. Näin asukkaille on jatkossakin tarjolla heidän toiveidensa mukainen asuinpaikka maamme pääkaupungissa. Monipuolinen kaupunkirakenne on Helsingin kansainvälinen erityispiirre ja vahvuus.

Helsingissä tarvitaan vahvempaa kaupunkiluontoa ja asukkaita lähellä tapahtuvaa päätöksentekoa puolustavaa poliittista voimaa. Keskusta on valmis vastaamaan tähän haasteeseen.