Helsingin Keskusta: Helsingin on panostettava peruskouluun eriarvoisuuden vähentämiseksi

17.11.2017

HELSINGIN KESKUSTA:
HELSINGIN ON PANOSTETTAVA PERUSKOULUUN ERIARVOISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI

Helsingillä on resursseja panostaa peruskouluun, muttei se tee sitä riittävästi. Yhä isompi määrä peruskoulun läpikäyneistä on huomattavasti luku- ja kirjoitustaidottomia, jotka eivät pärjää arkielämässä. Helsingin kaupungin strategian kauniit sanat eivät anna konkreettista ratkaisua tähän vakavaan ongelmaan. Nyt tarvitaan eriarvoisuuden vähentämiseksi todellisia päätöksiä. Helsingin pitää panostaa rahaa siihen, että jokainen lähiperuskoulu on oppilaalle paras koulupaikka, missä jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen.

Tarvitsemme kahta asiaa: Laajan vision, miten uudistamme peruskoulumme ja kuntien riittäviä panostuksia peruskouluun. Opetus- ja kulttuuriministeriön on aloitettava tämä visiotyö pikimmiten. PISA-tutkimuksetkin osoittavat, että nykymuotoinen peruskoulu on jäämässä ajastaan jälkeen. Suomessa oppilaiden väliset osaamiserot ovat kymmenessä vuodessa kasvaneet, kun vertaillaan OECD-maita keskenään.

Eriarvoistumisen kasvu on Suomen tämän hetken suurimpia ongelmia. Monet eriarvoistumisen syyt ovat lähtöisin lapsuuden kotioloista. Eriarvoistumisen vähentäjänä ja ehkäisijänä peruskoululla on ollut merkittävä vaikutus läpi vuosikymmenten. Peruskoulu on pitänyt kaikki mukana varallisuuteen ja asuinpaikkaan katsomatta. Eriarvoisuuden vähentäminen on myös yhteiskunnallisen vakauden tae.

Jotta Helsinki voi olla strategiansa otsikon mukaisesti maailman toimivin kaupunki, vaatii se eriarvoisuuden entistä voimakkaampaa vähentämistä. Siksi Helsingin tulee panostaa peruskouluun entistä enemmän.