Helsingin Keskustaopiskelijat: Tiederatikka toteutukseen ennen vuotta 2025

04.11.2016

Helsingin Keskustaopiskelijat:
Tiederatikka toteutukseen ennen vuotta 2025

Helsingin Keskustaopiskelijat vaativat, että opiskelijanäkökulma otetaan paremmin huomioon kaupungin päätöksenteossa. Helsingistä tulee kehittää maailmankin mittakaavassa varteen otettava innovaatio- ja opiskelukaupunki. Kilpailussa maailman ja Suomen parhaista osaajista merkittävään rooliin nousee opetuksen laadun ohella opiskelijoiden hyvinvointi ja arkielämän sujuminen. Pääkaupunkiseudun kuntien on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä pitääkseen huolta opiskelijaterveydenhuollon, joukkoliikenteen ja erilaisten vapaa-ajan harrastusten riittävyydestä.

Opiskelijoille tehtävissä kyselyissä yhtenä yleisimmistä asioista nousee esiin julkisen liikenteen toimimattomuus. Pääkaupunkiseudun nykyinen joukkoliikennejärjestelmä ei riitä vastaamaan Helsingin kasvavan väestöpohjan haasteisiin. Poikittainen joukkoliikenne on vielä kokonaan bussiliikenteen varassa eikä se palvele ihmisten todellisia liikkumistarpeita. Ratkaisuna tähän ongelmaan Helsingin Keskustaopiskelijat näkevät Tiederatikka -hankkeen.

Tiederatikka yhdistää kymmenen korkeakoulukampusta, 100.000 työpaikkaa ja 40 prosenttia pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoista. Korkeakoulujen syvenevän yhteistyön myötä tarve paremmille yhteyksille vain kasvaa ja lisäksi sujuvammat yhteydet työpaikkakeskittymien välillä kasvattavat mahdollisuuksia yhteistyöhön ja uusiin innovaatioihin. Tiederatikka on todellinen satsaus opiskelijoiden hyväksi. Tehdään Helsingistä maailman opiskelupääkaupunki ja olkoon tämä ensiaskel kohti tätä tavoitetta.

Helsingin Keskustaopiskelijat kannattavat ”Tiederatikka toteutukseen ennen vuotta 2025” -kuntalaisaloitetta ja sen tavoitetta aikaistaa tiederatikan toteutusta. Lisäksi vaadimme Keskustan Helsingin piiriä ottamaan aloitteeseen myönteisen kannan.