Helsingin Keskusta: Vammaisten asumispalveluissa etusijalle laatu

22.02.2018

Helsingin Keskusta: Vammaisten asumispalveluissa etusijalle laatu

Helsingin kaupunki on aikeissa kilpailuttaa kehitysvammaisten asumispalvelut. Helsingin Keskustan puheenjohtajan Antti Siika-ahon mielestä kaupungin tulee asettaa vammaisten asumispalveluissa etusijalle laatu sekä vammaisten ja heidän läheistensä yksilölliset tarpeet. Siika-aho muistuttaa, että kaupunki voi itse määrittää palveluiden luonteen.

- Kuntapäättäjien tulee pitää huoli siitä, että vammaisia ja heidän läheisiään kuunnellaan. Palveluiden kilpailuttamiselle on asetettava selvät reunaehdot. Laatuun panostaminen tarkoittaa parhaassa tapauksessa hyviä palveluita, energisiä ihmisiä ja ennen muuta elämänlaatua, Siika-aho toteaa.

Vammaisten asumispalvelujen kilpailuttamisen taustalla on vuonna 2017 voimaan astunut hankintalaki. Helsingissä asumispalvelujen hankinnasta on tarkoitus järjestää tarjouskilpailu, päävalintaperusteena hinta. 

- Hinnan ei tulisi muodostua ratkaisevaksi tekijäksi. Laatutekijöiden ohella tulee kuunnella itse palvelun tarvitsijoita ja antaa heille liikkumatilaa. Ellei asumispalveluita tarvitseva vammainen ole tyytyväinen, hänellä tulee olla selkeä oikeus parempaan, Antti Siika-aho kiteyttää.

Kilpailutuksen reunaehdoista päättävä sosiaali- ja terveyslautakunta otti 13. helmikuuta aikeissaan aikalisän. Lautakunta käsittelee vammaisten asumispalveluiden hankintaa uudelleen kokouksessaan 27. helmikuuta.


Lisätiedot:
Helsingin Keskustan puheenjohtaja Antti Siika-aho, puhelin 050 575 4118 ja sähköposti antti.siikaaho@gmail.com