Helsingin Keskusta: Nuorten mielenterveyspalveluita kehitettävä edelleen

19.11.2019

Helsingin Keskusta: Nuorten mielenterveyspalveluita kehitettävä edelleen

Helsinki aloitti marraskuussa kokeilun nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista Itä-Helsingissä. Uuden palvelun nimi on Mieppi. Se tarjoaa ilman lähetettä keskusteluapua yli 13-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Apu on maksutonta ja toimii ajanvarauksella ilman lähetettä.

Helsingin Keskusta toivoo, että palvelua laajennetaan mahdollisimman pian koko kaupungin alueelle. Palvelun tulisi toimia niin, että ensimmäiselle tapaamiselle ei tarvitsisi ajanvarausta, vaan paikalle voisi tulla suoraan keskustelemaan omista ajatuksista.

Mieppi-palvelua voitaisiin kehittää Ohjaamon toimintamallia jalostaen ja näin laajentaa myös valtakunnalliseksi toiminnaksi. Ohjaamon ja nuorten palveluiden vahvistaminen on ollut tärkeää Keskustalle niin Helsingin kaupungin päätöksenteossa kuin valtakunnallisesti.

Helsingin kaupungilla on tarjolla liian vähän palveluja nuorten mielenterveysongelmiin. Oireilevat nuoret joutuvat jonottamaan pitkiä aikoja erikoissairaanhoitoon. Ongelmien ennaltaehkäisemiseksi palveluita tulee parantaa koko hoitoketjussa, peruspalveluista erikoissairaanhoitoon. Kun nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille saadaan toimiva malli, voidaan sitä laajentaa myös aikuisten palveluihin.

Lisäksi palveluita ja ohjausta tulee olla saatavilla siellä, missä nuoret ovat muutenkin, kuten kouluissa ja harrastusten parissa. Näin tavoitetaan myös ne nuoret, jotka eivät itse osaa tai halua hakea apua. Esimerkkiryhmänä nuoret miehet, joita tarjolla olevat palvelut eivät tavoita yhtä hyvin kuin muita nuoria.

On tärkeää, että Helsinki panostaa kaupunkilaisten terveyspalveluihin. Terveysongelmat ovat yksi suurimpia eriarvoisuuden ja syrjäytymisen aiheuttajia. Panostamalla hyviin peruspalveluihin, lisäämme kaupunkilaisten keskinäistä tasa-arvoa, vähennämme kaupunginosien eriarvoistumista ja asumistyytyväisyyttä.