Helsingin Keskusta: Huolenpitoa työelämään!

30.04.2018

Helsingin Keskusta: Huolenpitoa työelämään!

Helsingin Keskusta on huolestunut työelämässä jaksamisesta. Jokainen työelämässä uupunut ihminen on liikaa. Helsingin Keskusta peräänkuuluttaa ihmisläheisempiä käytäntöjä työpaikoille. Kannustava ilmapiiri ja työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa työpaikan asioihin luovat parempaa työelämää. Työhyvinvoinnilla on tutkitusti merkittävä myönteinen vaikutus myös yritysten tuottavuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja sairauspoissaoloihin.

Arviolta 600 000 suomalaisella on vakavia jaksamisongelmia. Kokonaisuudessaan sairauspoissaoloista, sairaana työskentelystä, työtapaturmista, työkyvyttömyydestä, ammattitaudeista sekä terveydenhoidosta syntyy kansantalouden menetystä vuodessa yhteensä 24 miljardia euroa. Summa on suuruudeltaan noin puolet koko Suomen valtion budjetista.

Jaksamisongelmat vaikuttavat etenkin Helsingissä, jossa asuu merkittävä osa työikäisestä väestöstä. Jaksaminen koettelee muun muassa naisvaltaisia ja pienipalkkaisia aloja, kuten varhaiskasvatusta. 

Työpaikkaliikunta, tauot työpäivän lomassa, työn ja perheen joustavampi yhteensovittaminen sekä yhteisöllisyyden lisääminen työpaikoilla ovat tärkeitä keinoja työuupumuksen ennaltaehkäisyssä. Helsingin Keskusta näyttää asiassa esimerkkiä ja lisää jatkossa toiminnallisia- ja kävelykokouksia.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Antti Siika-aho, puhelin 050 5754118
Piirihallituksen jäsen Maria Pohjamo