Helsingin Keskusta: Helsingin kaupungin työntekijöiden työolot kuntoon

18.04.2018

Helsingin Keskusta:
Helsingin kaupungin työntekijöiden työolot kuntoon

Helsingin Keskusta peräänkuuluttaa Helsingin kaupungilta kokonaisvaltaista ja hyvinvointiin tähtäävää henkilöstöpolitiikkaa ja johtamista. Keskustalaisten mielestä kaupungin työolot on saatava kuntoon kuluvan valtuustokauden aikana.

Talven ja alkukevään aikana esille ovat nousseet muun muassa lastentarhanopettajien palkat ja käsiparien vähyys, koulujen henkilökunnan työskentely sairaissa tiloissa, kotihoidon työntekijöiden vaikeudet sekä metronkuljettajien kehnot työskentelyolosuhteet.

- Henkilöstön tilanne on pidemmän päälle kestämätön. Paremmat työolot tarkoittavat säädyllisempää palkkatasoa, lisää henkilöstä, nopeampaa puuttumista sisäilmaongelmiin sekä ennen muuta hyvinvointiin tähtäävää johtamista. Pienipalkkaisten naisvaltaisten palvelualojen kilpailukyiseen palkkatasoon tulee kiinnittää huomiota. Helsingin kaupungilla on kaikki edellytykset viedä näitä tavoitteita eteenpäin, toteaa Helsingin Keskustan puheenjohtaja Antti Siika-aho.

Kaupungin ja sen liikelaitosten työntekijät sairastavat selvästi muiden suurten kaupunkien työntekijöitä enemmän. Työntekijöillä oli vuonna 2017 yhteensä 539 189 sairauspoissaolopäivää, eli 16,8 päivää per työntekijä. Runsaat sairauspoissaolot kertovat kieltään vaikeista työoloista, vaikka niihin on tartuttu kaupungin uuden työterveys-liikelaitoksen johdolla.

- Sairauspoissaolot ovat yleisiä etenkin naisvaltaisilla ja pienipalkkaisilla aloilla, kuten varhaiskasvatuksessa. Keskustan mielestä työolot ovat myös tasa-arvokysymys, Antti Siika-aho tiivistää.

Lisätiedot:
Antti Siika-aho, puheenjohtaja, puhelin 050 575 4118
Anna Ranki, varapuheenjohtaja, puhelin 050 383 8797