Helsingin Keskustaopiskelijat: Opiskelijoiden ja kotivanhempien verotus oikeudenmukaiseksi

21.11.2008

Opiskelijoiden ja kotivanhempien verotus oikeudenmukaiseksi

Helsingin Keskustaopiskelijat vaatii, että päätoimista opiskelua ja omien lasten hoitoa on verrattava verotuksessa palkkatyöhön.

Yhteiskuntamme kohtelee opiskelijoita ja kotivanhempia eriarvoisesti verotuksessa verrattuna muihin sosiaaliryhmiin: he muun muassa maksavat samansuuruisista tuloista suurempaa veroprosenttia kuin palkansaajat. Päätoimisesti opiskelevien ja omia lapsia hoitavien veroprosentin tulisi olla samalla tasolla kuin palkansaajien. Tämä parantaisi erityisesti perheellisten opiskelijoiden taloudellista tilannetta.

Tällä hetkellä pienimpiä sosiaalietuuksia verotetaan jopa yli kolminkertaisesti vastaavansuuruiseen palkkatuloon verrattuna. Pienimpien sosiaalietuuksien saajat ovat juuri opiskelijoita ja kotivanhempia. On ymmärrettävää, että sosiaalietuuksia verotetaan tiukemmin kuin palkkatuloja ja eläkkeitä puhuttaessa esimerkiksi työttömyyskorvauksista. Näin kannustetaan työhön, mikä on oikein.

Yhteiskunnan tulisi kannustaa myös muuhun positiiviseen, palkkatyöhön verrattavaan toimintaan. Päätoimiselle opiskelulle ja omien lasten hoidolle tuleekin antaa sama asema ja arvostus kuin mille tahansa muulle työlle edes veroprosentin määräytymisen osalta. Nykyisin arvokkaaseen, säästöjä yhteiskunnalle tuovaan ja tulevaisuuteen suuntaavaan työhön ei kannusteta vaan siitä rangaistaan verotuksessakin. Näin ollen opintotukea, vanhempainpäivärahaa ja kotihoidon tukea tulee verottaa saman veroportaikon mukaan kuin palkkatuloa.

Lisätiedot: 
Sini Luokkanen, Helsingin Keskustaopiskelijat ry:n hallituksen jäsen, puhelin 050 5142741