HeKo: Taide- ja taitokasvatuksen on oltava laadukasta ja riittävää

19.11.2009

Helsingin Keskustaopiskelijoiden syyskokouksen kannanotto 18.11.2009

Taide- ja taitokasvatuksen on oltava laadukasta ja riittävää

Helsingin keskustaopiskelijoiden mielestä perusopetus tarvitsee nykyistä suurempia satsauksia oppilaiden taide- ja taitokasvatuksen tukemiseen. Opettajakoulutuksen painopisteet ovat tällä hetkellä kielellisen tiedon opiskelemisessa, ja kysymys pätevistä taito- ja taideaineiden opettajista on ajankohtainen. Lisäksi tämänhetkinen tuntijako on seurausta siitä talouskeskisestä koulutuspolitiikasta, jonka pohjalta peruskoulujen toimintaa on suunniteltu. Erilaisia oppijoita ja heidän vahvuuksiaan ei huomioida tasapuolisesti.

Kansan sivistysperintö jää puutteelliseksi, mikäli matemaattisuus ja kielellisyys ovat ainoat indikaattorit mitattaessa lapsen ja nuoren sivistyskasvua. Santeri Alkion mukaan sivistys on pyrkimystä sielun kauneuteen. Nuoren taiteellisen osa-alueen tukeminen koulussa auttaa parhaimmillaan häntä identiteetin rakentumisessa, mielenterveydellisissä ja kouluviihtyvyyteen liittyvissä asioissa.

Yleissivistävässä koulussamme taito- ja taideaineet eivät ole saaneet niille kuuluvaa asemaa. Keskustelua siitä, millaisista arvolähtökohdista yliopistojen opettajankoulutus toteutuu, tulisi käydä vakavasti. Helsingin Keskustaopiskelijat toivovat uutta tuntijakoa valmistelevalta Lankisen työryhmältä viisautta ja kestäviä arvovalintoja suunniteltaessa tulevien vuosien perusopetusta.


Lisätietoja:

Laura Kallio, puhelin 044-308 6197 
Helsingin Keskustaopiskelijoiden hallituksen jäsen, Keskustaopiskelijoiden liittohallituksen varajäsen