Helsingin Keskustanuoret: Energiajuomien myynti kiellettävä alaikäisille

18.03.2016

Helsingin Keskustanuoret:

Energiajuomien myynti kiellettävä alaikäisille

Helsingin Keskustanuoret vaativat, että energiajuomille asetetaan myyntikielto alle 18-vuotiaille. Tämä on tehokas keino lasten ja nuorten terveyden edistämiseen.Energiajuomien käytöstä aiheutuvat haitat lasten ja nuorten terveyteen ovat kiistattomat. Runsaalla energiajuomien käytöllä on suora yhteys muun muassa häiriökäyttäytymiseen, hermostuneisuuteen, ylipainoon ja rasvamaksan kehittymiseen. Lihavuus on kaksinkertaistunut maailmanlaajuisesti viimeisen 30 vuoden aikana ja noin joka viides suomalaisista kouluikäisistä on ylipainoisia.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite sosiaali- ja terveyspalveluiden ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä sekä terveiden elämäntapojen ja ravintotottumusten edistämisestä. Vastuu lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista on kaikilla aikuisilla. Ympäristötekijät vaikuttavat erityisesti lapsiin ja nuoriin, mutta lainsäädännöllä voidaan parhaassa tapauksessa ehkäistä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Lainsäädännössä energiajuomien vähittäismyyntiä ei ole säädetty. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa, että vähittäiskauppiaat rajoittaisivat energiajuomien myyntiä yli 15-vuotiaille. Energiajuomien käyttöön vaikuttavat mm. käytön yleisyys kaveripiirissä ja juomien helppo saatavuus. Joillakin paikkakunnilla kauppiaat ovat yhteistyössä lopettaneet energiajuomien myynnin lapsille. Koulut ovat kokeneet, että koulunkäynti on rauhoittunut rajoituksen myötä.

Lisätietoja:
Henri Karjula, Helsingin Keskustanuorten johtokunnan jäsen, puhelin 044 297 6594, sähköposti  henri.karjula@nuortenakatemia.fi
Sonja Vojnovic, Helsingin Keskustanuorten toiminnanjohtaja, puhelin 044 977 5230, sähköpostihelsinki@keskustanuoret.fi