Helsingin Keskustanuoret:Ekohalli pienyrittäjille - leipää kotiseudulta!

29.05.2013

 

Helsingin Keskustanuoret:
Ekohalli pienyrittäjille - leipää kotiseudulta!

Viime vuosina lähiruoka ja eettinen vaatetuotanto ovat olleet kovassa huudossa. Kasvanut ympäristötietoisuus on saanut ihmiset pohtimaan mistä heidän ruokansa ja vaatetuksensa tulevat. Tarjonta ei vielä kohtaa kysyntää. Nyt ekotuotteilla rahastetaan huonosta omatunnosta kärsiviä kuluttajia. Näin vihreydestä on tullut 2010-luvun anekauppaa.

Helsingin Keskustanuoret ehdottavat, että Helsinkiin perustetaan kestävän kehityksen kauppahalli, jonka tarkoituksena on tukea ensisijaisesti suomalaista käsityötä, lähiruokatuotantoa ja ekologista yrittäjyyttä.

Keskustanuoret uskovat yksilön mahdollisuuteen ja vastuuseen vaikuttaa ympäristön
ääri-ilmiöihin. Julkisen vallan tehtävänä on tehdä siitä mahdollisimman helppoa. Kauppahalliin astuessaan jokainen voisi olla varma, että myytävät tuotteet on valmistettu kestävän kehityksen kriteerien mukaisesti.

Halliin vuokrattavien toimitilojen tulisi olla edulliset, jotta myös pienen ostovoiman omaavat suomalaiset voivat syödä ja pukeutua hiilineutraalimmin. Hanke olisi ennen kaikkea pienyrittäjien riemuvoitto. Se nakertaisi pitkällä aikavälillä myös suurten kauppaketjujen ylivaltaa, joka ohjaa tällä hetkellä ekotuotteiden hintasäätelyä. 

Helsingin Keskustanuoret uskovat, että ekohallin perustaminen palauttaisi helsinkiläisten kolhiintuneen luottamuksen elinkeinoelämään ja maatalouteen. Tämä tarjoaisi samalla loistavat puitteet syventää yhteistyötä ruokatuottajien ja kuluttajien välillä.

Pienyrittäjyydellä voimme edistää ruokatuotannon ja -kulttuurin tervehdyttämistä. Nykyisestä sairaalloisesta kulutuskulttuurista voimme parantua vain pieni toimenpide kerrallaan, ja kestävän kehityksen kauppahalli olisi näkyvä askel eteenpäin.

Lisätietoja:
Klaus Sallinen, varapuheenjohtaja, puhelin 044 253 9277, sähköposti launaut@gmail.com
Hannu Tiusanen, toiminnanjohtaja, puhelin 044 514 4361, sähköposti helsinki@keskustanuoret.fi