Sole Molander: En kannata Helsingin liikuntapaikkojen rakentamista asuinkäyttöön

09.03.2014

Sole Molander:
En kannata Helsingin liikuntapaikkojen rakentamista asuinkäyttöön

Kiinteistölautakunnan 20.2.14 Tonttiosaston asia 13: Lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Sami Muttilaisen (vas.) valtuustoaloitteesta koskien Talin golfkentän muuttamista asumiskäyttöön.

Jäsen Tuomas Rantanen (vihr.) teki vastaehdotuksen, jonka mukaisesti päätökseen lisättiin seuraava kappale: "Kiinteistölautakunta katsoo, että asuntorakentamisen selvittäminen yleiskaavan yhteydessä on Helsingin asuntorakentamistavoitteiden ja taloudellisesti tehokkaamman maankäytön kannalta perusteltua. Mikäli vuokrasopimuksen avaaminen osoittautuu hankalaksi, mahdollinen rakentaminen voidaan ajoittaa myös alkamaan nykyisen vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen." Tuomas Rantasen vastaehdotus hyväksyttiin äänin 5 - 4. Tätä kannattivat vihreät, demarit ja vasemmistoliitto.  Vastaehdotusta vastustivat kokoomus ja perussuomalaiset sekä Sole Molander (Kesk).

En kannata Helsingin liikuntapaikkojen rakentamista asuinkäyttöön. Tämä on Keskustan linja asuinrakentamista  suunniteltaessa.

Lisäksi fakta on se, että liikuntalautakunta vuokrasi 12.5.2009 golfklubille alueen ajaksi 1.1.2010 - 31.12.2034. Helsingin kaupungin ja Helsingin Golfklubi ry:n välinen maa-aluetta koskeva vuokrasopimus on sopimusoikeudellisesti kumpaakin osapuolta sitova. Sopimuksen ehtojen muuttaminen tai sopimuksen päättäminen ennen vuokra-ajan päättymistä edellyttävät kummankin osapuolen suostumusta. Vuokra-alueen tai sen osan saattaminen asumiskäyttöön estäisi alueen käytön sopimuksessa tarkoitettuun golftoimintaan, jolloin vuokrasopimus olisi kokonaisuudessaan purettava Helsingin kaupungilla ei ole oikeudellista keinoa päättää sopimusta ennenaikaisesti.

Voimassa olevassa vuoden 2002 yleiskaavassa alue on osoitettu virkistyskäyttöön. Käynnissä olevan uuden  yleiskaavan laadinnan yhteydessä on kaupunkisuunnitteluvirastossa joka tapauksessa selvitetty Talin golfkentän ja siihen liittyvien alueiden soveltumista asuinkäyttöön. Pidän Tuoma Rantasen vastaehdotusta  ja tehtyä päätöstä perusteettomana.

Sole Molander
kiinteistölautakunnan varajäsen