Lauttasaaren keskustaseura vaatii asukkaiden kuulemista Lauttasaarta ja lähialueita suunniteltaessa

26.03.2018

Lauttasaaren keskustaseura vaatii asukkaiden kuulemista Lauttasaarta ja lähialueita suunniteltaessa

Helsingin kaupunki on esittänyt suunnitteluperiaatteet Lauttasaaren Vattuniemeen. Periaatteiden mukaan Vattuniemen keskelle olisi syntymässä uusia asuintaloja ja varastotiloja pyrittäisiin muuttamaan toimistotiloiksi, missä olisi enemmän työntekijöitä kuin nykyään. Samoin monille vanhemmille kerrostaloille annettaisiin mahdollisuus talojen korottamiseen.

Lauttasaaren keskustaseuran mielestä, Vattuniemestä on jatkossakin oltavaa tilaa työpaikoille. Monipuolinen ja elävä kaupunki on kaikkien etu. Viheralueet ovat arjen viihtyvyyden kannalta keskeisiä alueita ja siksi vastustamme viheralueiden pienentämistä. Puistot ja muut viheralueet ovat jo nyt kuormitettuja, mutta pystyvät kuitenkin edelleen riittävällä tavalla luomaan saaresta omaleimaisen ja siksi myös asukkaille kiehtovan. Palveluiden takaamiseksi Heikkilän aukion uudistaminen on erittäin tervetullut asia. Edellytämme asukkaiden vahvaa kuulemista ja kuuntelemista prosessin aikana.

IKEA:n on esittänyt suunnitteluvarausta Koivusaareen sijoittuvalle tavaratalolle, liike- ja toimistotiloille sekä hotellille. Tämä olisi omiaan luomaan työtä ja toimintaa, mitä kaikki paikkakunnat aina toivovat, mutta samaan aikaan alueen liiallinen muokkaaminen ja rakentaminen nähdään vaarana. Toiminnan luonteen vuoksi on odotettava IKEA:n ilmoitusta siitä, mitä se todella Koivusaaressa aikoo tehdä ”uudella ja toisenlaisella IKEA-konseptilla”. Annetaan luovuudelle ja luontoarvoille tilaa suunnittelussa, eikä anneta IKEA:n viedä asuinalueemme omaleimaisuutta.

Lisätietoja:      

Puheenjohtaja Sanna Lehtinen, lehtinen.keskusta@gmail.com, puhelin 040 139 3349 Juha Sarlund, juha.sarlund@luukku.com, puhelin 050 3538 295