Äitiysneuvolatyössä vahvistettava isätyötä: Terhi Peltokorven valtuustoaloite

23.06.2006

21.6.2006 kaupunginvaltuuston kokouksessa jätetty aloite

Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta on Suomessa kehitetty erinomaisesti toimivaksi lapsiperheiden tukimuodoksi. Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta on kuitenkin päivitettävä jatkuvasti yhteiskunnan ja perheiden tarpeiden muuttuessa. Tällä hetkellä äitiysneuvolassa tapahtuva työ on suunnattu melkeinpä pelkästään äideille ja niinpä monet isät kokevatkin jäävänsä syrjään jo heti raskausvaiheessa. Moni isä käy odottajan mukana äitiysneuvolassa jo raskausaikana, mutta jää helposti sivusta seuraajan rooliin. Isät ja isyys tulisi jatkossa huomioida tasavertaisesti ja huomioida heidän tärkeä roolinsa koko perheen tukemisessa.
 
Isät ovat yleensä mukana esimerkiksi perhevalmennuksessa. Aktiivisesti isätyötä jo raskausaikana ja synnytyksin jälkeen tekeviä yksiköitä on kuitenkin todella vähän. Heidän kokemuksensa työstä ovat olleet todella positiivisia. Useilla isillä on valtava tarve puhua isyyteen ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Niitä ovat olleet mm. parisuhdeasiat, ajankäyttö, lapsuuskotimalli ja terveystottumukset. Forssassa on otettu käyttöön raskaana olevien naisten puolisoille oma, vapaaehtoinen isäkäynti. Kätilöopiston Haikaranpesä-osastolla järjestetään osana perhevalmennusta erillinen mieskätilön vetämä isäryhmä. Isät ovat kokeneet hyväksi sen, että he voivat keskustella asioista hoitoalan ammattilaisten kanssa välillä myös yksin ilman puolisoa. Isätyö on erittäin tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Kun nyky-yhteiskunnassa miehillä on selvästi aiempaa parempi mahdollisuus osallistua lastensa lähihuoltajuuteen jo raskausajasta alkaen, on tärkeä huomioida, että isyys tarvitsee tuekseen uudenlaisia toimintamalleja myös yhteiskunnan palvelutarjonnan puolella.
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin terveyskeskus selvittää mahdollisuuksia ottaa äitiysneuvolatyössä käyttöön isille omat toimintamuodot, isäkäynnit ja isäryhmät.
 
Terhi Peltokorpi