Helsingin Keskusta: Vauhtia pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöhön

04.10.2005

Pääkaupunkiseutu on yksi yhteinen työssäkäyntialue, mutta sen kunnat kilpailevat hyvistä veronmaksajista ja yrityksistä. Tämä on johtanut huonoon tulokseen Helsingin kannalta. Helsingin ensi vuoden talousarvioesityksestä käy ilmi, että kaupungin verotulojen kehitys on huolestuttavaa. Palkansaajien määrä on Helsingissä vähentynyt ja ansiotulojen kasvu jää koko maan keskiarvosta. Espoo ja Kauniainen vetävät koulutettuja ja hyvin toimeentulevia perheitä puoleensa.

Kuntien välinen yhteistyö on lähtenyt pääkaupunkiseudulla hitaasti käyntiin. Alueen kaupungin- ja kunnanjohtajat kokoontuvat keskiviikkona valmistelemaan marraskuussa järjestettävää ensimmäistä pääkaupunkiseudun 14 kunnan yhteistä kokousta. Jo nyt voi aiheellisesti kysyä, onko nykyinen yksimielisyyttä edellyttävä yhteistyö riittävä ongelmien ratkaisemiseksi? 
 
Helsingin Keskustan mielestä kuntien välisen kovan kilpailun hillitsemiseksi Helsingin seudun kunnilta edellytetään nykyistä enemmän epäitsekkyyttä ja valmiutta syvempään yhteistyöhön. Näin voitaisiin katsoa koko alueen etua sekä voitaisiin luoda tasapainoinen sosiaalinen ja taloudellinen rakenne seudulle. Alueen kunnilla on ensi kevääseen asti aikaa näyttää, että vapaaehtoisella yhteistyöllä saadaan aikaan tuloksia, sillä maan hallitus päättää ensi keväänä kunta- ja palvelurakenteen uudistuksesta. 
 
Helsingin seudulla on suuri merkitys koko maan veturina ja hyvinvoinnin varmistajana. Seudun kuntien yhteistyöllä parannetaan pääkaupunkiseudun asemaa metropolialueiden kansainvälisessä kilpailussa. 
 
Lisätietoja:
Tommi Kytölä, puhelin 050 358 0160 
Jukka Ihanus, puhelin 050 4639 929