Keskustan valtuustoryhmä hakee ryhmälleen sihteeriä

20.05.2017

Oletko kiinnostunut kunnallisesta päätöksenteosta, sen taustalla tehtävästä työstä ja päätösten valmistelusta?

Keskustan Helsingin valtuustoryhmä hakee 

VALTUUSTORYHMÄN SIHTEERIÄ

Ryhmän sihteerin tehtäviin kuuluu mm. valtuustoryhmän kokouksiin osallistuminen ja kokousten valmistelu, avustaminen ryhmäpuheenvuorojen ja valtuutettujen puheiden sekä aloitteiden kirjoittamisessa, ryhmän yhteisen sähköpostin hoitaminen ja muu viestintä, ryhmävierailuiden ja kutsujen koordinointi sekä päätöksentekoon liittyvän materiaalin kokoaminen.

Valtuustoryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko.

Sihteerille maksetaan pientä palkkiota.

Tehtävän hoitamisessa etuna ovat hyvät yhteistyötaidot, sujuva kirjoittamisen taito, joustavuus sekä oma-aloitteisuus.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkiotoivomuksineen pyydetään toimittamaan viimeistään 31.5.2017 sähköpostilla osoitteeseen helsinki@keskusta.fi.

Lisätietoja:
valtuustoryhmän pj Terhi Peltokorpi 040 557 4671, terhi.peltokorpi@gmail.com,
valtuustoryhmän vpj Laura Kolbe 040 5117505 , laura.kolbe@helsinki.fi tai
Keskustan Helsingin piirin toiminnanjohtaja Sinikka Varila 0400 909013, sinikka.varila@keskusta.fi