Mika Rossi: Pääkaupunkiseudun lämmitys ydinvoimalla selvitettävä

12.02.2009

Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja Mika Rossi

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LÄMMITYS YDINVOIMALLA SELVITETTÄVÄ

Helsingin kaupungin on ehdottomasti selvitettävä mahdollisuus ydinvoimaan kaukolämmön lähteenä Helsingissä. Helsinki on sitoutunut 20 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä.

Kansallisesti on tavoiteltavaa, että tulevaisuuden Suomen energiaomavaraisuus vahvistuisi. Tämä edellyttää lisää ydinvoimaa ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. On luonnollista, että vastaavalla tavalla koko tuotantoprosessin hyödyt voidaan optimoida yhteiskunnan kannalta parhaalla tavalla.

Nyt Helsingin Energia tuottaa lämmön ja sähkön valtaosin fossiilisilla polttoaineilla eli maakaasulla ja kivihiilellä.

Lisätietoja: Mika Rossi 0400 588 696