Helsingin Keskusta: Liina Tiusanen puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi

19.10.2018

Helsingin Keskusta:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Liina Tiusanen puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi

Keskustan Helsingin piiri esittää Helsingin Keskustanuorten puheenjohtaja Liina Tiusasta keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi.

Tiusanen näkee, että puoluekokousten välillä ylintä päätösvaltaa puolueessa käyttävän puoluevaltuuston tulee olla sydän, joka pumppaa virtaa koko puolueeseen.

– Puoluevaltuuston tärkein tehtävä on käydä aitoa, avointa ja ennakoivaa keskustelua puolueen linjasta ja politiikan arvovalinnoista. Tätä keskustelua tule johtaa suunnitelmallisesti.

Kokousviikonloput eivät saa olla ainoastaan puolueen mediatilaisuuksia, vaan niissä on löydyttävä kunnolla aikaa aidolle dialogille.

- Sekä puoluevaltuutettujen että puolueen johdon ja ministereiden kanssa on käytävä ennakkoon keskustelua siitä, millaisiin asioihin kaivataan puolueen jäsenten näkemyksiä ja linjanvetoa. Tarvittaessa nykyistä suurempi osa tilaisuuksista voisi olla medialta suljettuja.

Puoluevaltuuston on myös itse otettava aktiivisemmin poliittinen aloite omiin käsiinsä.

- Puolueen politiikka tarvitsee laajempaa kärkeä. Haluan, että keskusta tunnetaan tulevina vuosina yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, sivistyksen ja kestävän kehityksen teemoista.

- Liina on aatteellisesti rohkea ja yhteistyöstä voimaa saava visionääri. On ilo tukea häntä puolueen kannalta tärkeään luottamustehtävään, perustelee Helsingin Keskustan puheenjohtaja Antti Siika-aho.

Tiusanen on viestinnän johtamisen maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistossa ja toiminut aikaisemmin muun muassa Keskustanuorten varapuheenjohtajana. Liina Tiusanen on toisen kauden puoluevaltuutettu.

Keskustan puoluevaltuusto kokoontuu Turussa 24.-25.11.

Lisätiedot
Liina Tiusanen, puhelin 050 9179653, sähköposti liina.tiusanen(at)gmail.com

Antti Siika-aho, puhelin 050 575 4118, sähköposti antti.siikaaho(at)gmail.com