Laaninen: Hallitus on jättänyt metropolialueen heitteille

30.05.2013

 

Laaninen: Hallitus on jättänyt metropolialueen heitteille (Suomenmaa.fi)

Keskustan puoluesihteeri ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Timo Laaninen ihmettelee kokoomuksen saamattomuutta. Vaalikausi on jo ohittanut puolivälin, mutta hallitus ei ole kyennyt linjaamaan kunta- ja sote-uudistuksia metropolialueelle, keskustan puoluesihteeri, Helsingin kaupunginvaltuutettu Timo Laaninen sanoo.– Käsissä on vain nippu erilaisia selvityksiä ja kunnilta pyydettyjä lausuntoja ilman konkreettisia päätöksiä samaan aikaan, kun muuta Suomea koskeva kuntarakennelakiesitys on jo eduskunnan käsittelyssä.

Pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa tällä vaalikaudella koko maata kattavan kuntauudistuksen. Hallitusohjelmassa todetaan, että kansallisen kilpailukyvyn ja kasvupotentiaalin kannalta kunta- ja palvelurakenneratkaisujen merkitys korostuu erityisesti pääkaupunkiseudun 14 kunnan metropolialueella. – Hallituksen saamattomuus on metropolialueen ja siellä asuvien ihmisten kannalta huolestuttavaa. Suomen nopeimmin kasvavalla alueella haasteet ovat paljon monimuotoisempia ja vaikeampia kuin muualla maassa, Laaninen huomauttaa.

Metropolialueella riittää Laanisen mukaan haasteita: terveyskeskusten hoitojonot ovat Suomen pisimmät, asuminen kallistuu kaiken aikaa, vuokra-asuntotuotanto on pysähtynyt, seudullinen joukkoliikenne ei toimi ja asuinalueet ovat eriytymässä hyvä- ja huono-osasiin. – Ihmettelen varsinkin päähallituspuolue kokoomuksen toimettomuutta. Hallituksessa se on julistanut uudistusten välttämättömyyttä. Siellä kokoomuksella on kuntauudistusta johtavan pääministerin ja kuntaministerin sekä sosiaali- ja terveysministerin salkut. Kokoomus on suurin puolue melkein jokaisessa metropolialueen kunnassa.

Laanisen mielestä kokoomuksen tahtotilan heikkoudesta kertoo myös sen antama lausunto metropolialueen esiselvitykseen. – Siinä se vain vetoaa, lähes anteeksi pyydellen, alueen kuntiin, jotta ne tekisivät kuntaliitosselvityksiä. Muuta maata koskeneissa lausunnoissa kokoomus on hyvin yksityiskohtaisesti pyrkinyt sanelemaan, mitä kuntien pitää tehdä, aina pakkoliitoksia myöten.

Keskustan mielestä pääkaupunkiseudulle tulisi selvittää aivan uudenlaista ratkaisua, kotikunta-metropolimallia. – Helsinki, Espoo ja Vantaa jaettaisiin pienemmiksi kotikunniksi Brysselin ja Tukholman tapaan, kuten monet suomalaisetkin asiantuntijat ovat ehdottaneet. – Näin voitaisiin luoda toimiva hallinto, sujuvat palvelut ja turvata lähidemokratian toteutuminen. Tämän lisäksi muodostettaisiin erillinen vaaleilla valittu hallinto joko tälle suppeammalle metropolialueelle tai mahdollisesti koko Uudenmaan liiton alueelle, Laaninen kertoo.