Kuntalaisaloite konttiasuntojen rakentamisesta Helsinkiin

24.09.2015

Kuntalaisaloite konttiasuntojen rakentamisesta Helsinkiin

Helsingin Keskustanuoret on laatinut kuntalaisaloitteen konttiasuntojen rakentamisesta Helsingin kaupungin alueelle. Kaupungin kroonisen asuntopulan helpottamiseen konttiasunnot ovat edullinen, nopea ja joustava ratkaisu. Vuodesta toiseen tuhannet opiskelijat joutuvat jonottamaan asuntoa kuukausikaupalla ja monet pienituloiset kärsivät asuntomarkkinoiden kohtuuttomasta vuokratasosta. Ajankohtainen ja tulevaisuudessakin jatkuva pakolaiskriisi tulee myös nostamaan pienten asuntojen tarvetta. Ongelma ei ole ratkennut hienoista puheista huolimatta. Nyt on aika kansalaisaktiivisuudelle.

Aloitteen mukaan kaupungin on osoitettava viipymättä konttikerrostaloille sopivia tontteja, käsiteltävä tarvittavat lupa-asiat joutuisasti ja toimittava muutenkin konttiasuntojen edistämiseksi. Helsingin on muutettava suhtautumistaan nopeasti, sillä perinteiset keinot eivät ole tuoneet apua asuntopulaan. Konttiasunnot toisivat nopeasti helpotusta ongelmaan.

Aloite pyritään saamaan Helsingin kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja tätä myötä kaupungin päättäjien tietoisuuteen. Tähän tarvitaan kahta prosenttia kunnan äänioikeutetuista vastaava määrä allekirjoituksia. Aloitteen voi allekirjoittaa www.kuntalaisaloite.fi -palvelussa.

Lisätietoja: Sara Huhtanen, Helsingin Keskustanuorten puheenjohtaja, puhelin 050 386 9255