Keskustan valtuustoryhmä: Keskusta vastustaa Helsingin kotihoidontuen leikkauksia Helsingissä

27.04.2005

Helsingin Keskustan valtuustoryhmä vastustaa ehdottomasti sosiaaliviraston suunnitelmia leikata lasten kotihoidontuen kuntalisää 42 eurolla. Keskustan valtuustoryhmä kannattaa kaikkien päivähoitomuotojen sekä kunnallisen, yksityisen että kotihoidon valinnanmahdollisuuksien tasavertaistamista.

Vuoden 2005 alusta valtio korotti kotihoidontuen hoitorahaa 42 euroa. Jos sosiaalivirasto saisi suunnitelmansa läpi, kotihoidontuki palautuisi vuoden 2004 tasolle. Perheet ehtivät jo iloita korotuksesta ja ovat tehneet tulevaisuuden suunnitelmiaan kohonneiden tulojen valossa.
 
Keskustan valtuustoryhmä ihmettelee sosiaaliviraston perusteluja. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi tehdä kahden kuukauden tilastojen valossa. Vaikka kotihoidettujen lasten määrä tammi-maaliskuussa 2005 onkin ollut alhaisempi, sillä ei voida oikeuttaa kotihoidontuen kuntalisän leikkausta.
 
Kotihoito on kustannuksiltaan huomattavasti kunnallista päivähoitoa edullisempaa. Kotihoidontuki on yleisemmin käytössä perheissä, jossa on alle 3-vuotiaita lapsia. Alle 3-vuotiaiden lasten päivähoidon järjestäminen on kalliimpaa kuin yli 3-vuotiaiden.
 
Kotihoidontuen kuntalisällä on vaikutus perheiden pitkäaikaisiin käytännön elämän ratkaisuihin. Lasten kotihoidon mahdollisuuksien heikentäminen ei tuo säästöjä. Kuntalisän todellisia kokonaisvaikutuksia kaupungin talouteen voidaan arvioida vasta vuosien päästä.