Keskustan 30+ - ryhmä on julkaissut oman hallitusohjelmansa

30.01.2007

Keskustan 30+ - ryhmä julkaisee oman hallitusohjelmansa:

 

Tulevaisuutta ei voi lykätä

 

Maamme on selvinnyt kolmesta sodasta, elinkeinorakenteen rajusta murroksesta ja harvinaisen syvästä talouslamasta. Suomalaiset ovat aina itse ponnistelleet esteiden yli, mutta politiikan kantovoimaa ei voi vähätellä.

 

Olemme valinneet avoimuuden ja kansainvälistyvän Suomen tien käpertymisen sijasta. Suomi on Euroopan unionin jäsen ja mukana kansainvälisessä avoimessa taloudessa sekä kansainvälisissä yhteisöissä.

 

Suomella on edessä kolme suurta haastetta: ilmastonmuutos, työelämän muutos ja väestörakenteen vinoutuminen. Maapallon lämpeneminen, eläköityminen, pätkätyöt ja jatkuvan oppimisen tarve velvoittavat ja kannustavat uudistuksiin. Tulevaisuuttamme leimaavat kauaskantoiset, mutta pikaista ratkaisua odottavat haasteet.

 

Keskustan 30+ -ryhmän mielestä ylisukupolvisista kysymyksistä on kyettävä keskustelemaan ja tarjoamaan niihin ratkaisumalleja. Tämän näkemyksen pohjalta olemme laatineet hallitusohjelmamme.

 

Uskomme, että politiikalla voi vaikuttaa paitsi yhteiskunnan kehitykseen myös ihmisten arkeen ja pyhään. Muutoksiin tulee kyetä vastaamaan aktiivitoimenpitein ja ennakoiden, ei pakon edessä ja hallitsemattomasti.

 

Suomen voimavarat ovat ihmisten ajatuksissa ja luonnonvaroissa. Tästä syystä hallitusohjelmamme painottuu bio- ja hyvinvointireformiin sekä osaamiseen ja kannustavuuteen pohjautuvaan uudistuspolitiikkaan.

 

Hahmottelemamme politiikka perustuu tiivistetysti seuraaville periaatteille:

 

   Toteutetaan koulutus- ja korkeakoulujärjestelmän kokonaisuudistus sekä jatketaan julkisten tutkimus- ja kehityspanosten kasvattamista.

   Suunnataan sosiaaliturvaa tavalla, joka vähentää köyhyyttä ja kannustaa työn vastaanottamiseen ja yrittäjyyteen.

   Jatketaan dynaamista veropolitiikkaa keventämällä työn verotusta kaikissa tuloluokissa sekä vahvistamalla yrittäjyyttä ja suomalaista omistajuutta.

   Tavoitellaan merkittävää päästöjen vähentämistä ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä rakentamisen, teollisuuden, energiapolitiikan ja liikenteen uudistuksilla.

   Kehitetään keskus-, alue- ja paikallishallintoa julkisen hallinnon keventämiseksi ja selkeyttämiseksi.

   Jatketaan politiikkaa vahvan ja yhtenäisen Euroopan unionin rakentamiseksi sekä parannetaan transatlanttisia suhteita.

 

Ehdotamme ministerisalkkuja jaettavaksi keskeisten tavoitteiden mukaan. Kokonaan uusia posteja ovat mm. elinkeinoministeri, energiaministeri, luonnonvara- ja ympäristöministeri sekä sukupolvi- ja tasa-arvoministeri.

 

Keskustan 30+ -ryhmä on julkaissut aiemmin kirjan "Vahvan Keskustan tie". Edistysuskon lisäksi meitä yhdistää kaveruus niin yhteiskunnallisessa toiminnassa kuin sen ulkopuolellakin.

Lue koko ohjelma: www.politiikanpuntari.fi