Helsingin Keskusta: Kaupunkimetsiä ei ole tarpeen rakentaa

28.05.2010

Helsingin Keskusta: Kaupunkimetsiä ei ole tarpeen rakentaa

Vuosaareen suunnitellaan 2000 asukkaan asuinaluetta Meri-Rastilaan luonnontilaiseen virkistysmetsään. Metsäpuistojen rakentamishankkeita on vireillä myös mm. Keskuspuistossa (Lääkärinkatu), Munkkivuoressa, Etelä-Haagassa ja Laajasalossa.

Olemassa olevan asutuksen välittömässä läheisyydessä olevien metsien rakentaminen ei ole tarpeen. Helsingissä on runsaasti entisiä satama-alueita ja Keski-Pasilan alue, joissa rakentaminen ei tuhoa luontoarvoja eikä vaikuta virkistysalueisiin. Lisäksi Helsinki sai Sipoon liitosalueesta laajan maareservin. Osittain vireillä olevat hankkeet perustuvat yleiskaavaan, mutta siitä päätettäessä ei tiedetty Sipoon liitoksesta.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen on kestävän kehityksen mukaista kasvua, mutta tiivistämistä ei ole tarpeen kohdistaa hyvinvoinnille välttämättömiin kaupunkimetsiin. Entisten satamien ja Pasilan rakentamisessa menee vielä 10–20 vuotta, ja niiden sijainti on jopa kaikilla tavoin parempi kuin kaupungin laidoilla olevien metsien rakentaminen.

Lisätiedot:
Elina Das Bhowmik, puhelin 040 548 9056
Timo Oravainen, puhelin 045 139 8473
Antero Alku, puhelin 0400 446 841