Helsingin Keskusta: Kaupunginosien valtaa lisättävä Helsingissä

29.05.2017

Helsingin Keskusta: Kaupunginosien valtaa lisättävä Helsingissä

Helsingin Keskusta haluaa, että Helsingin kaupunki selvittää todellisia ja konkreettisia toimenpiteitä, jossa lisätään asukkaiden todellisia vaikuttamismahdollisuuksia kaupunginosapohjaisesti.

Vaikka osallistamisen periaatteita on rakennettu uuteen johtamisjärjestelmään, ei siinä ole edistytty vuoden 2016 jälkeen. Vallan epätasainen keskittyminen Helsingin kaupunginhallinnossa ei ole uusi asia. Kaupunginosavaltuustot siirtäisivät päätöksentekoa asukkaiden lähelle.

-Pormestarimalli tehostaa keskushallinnon roolia. Maakunnasta on sote-uudistuksen myötä tulossa päättävä elin kunnan ja valtion väliin. Tarvitsemme uusia lähidemokratian muotoja, koska meillä on lisääntynyttä asukastoimintaa. - Kaupunginosavaltuustojen kautta alueellinen edustuksellisuus tulisi huomioitua paremmin uudessa johtamisjärjestelmässä toteaa Helsingin Keskustan Ville-Veikko Rantamaula.   

Helsingin kaupunki ottaa käyttöön 1. kesäkuuta aloittavan uuden johtamisjärjestelmänsä yhteydessä osallisuus- ja vuorovaikutusmallin. Sen avulla halutaan lisätä paikallisten asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin keinoin. - Mallista ja sen vaikutuksista ei juuri ole keskusteltu. Ei ole esimerkiksi arvioitu, miten malli tuo konkreettisen ratkaisun kaupunginosien asukkaiden mahdollisuuteen vaikuttaa oman elinympäristöönsä ja palveluihinsa, huomauttaa Helsingin Keskustan varapuheenjohtaja Antero Alku.

-Tarvitsemme väylän, jossa paikallinen tieto arjesta pystytään viemään päättäjille. Helsingin kaupunki on asiassa jäljessä muihin Pohjoismaihin pääkaupunkeihin verrattuna. Tukholmassa ja Oslossa osa kunnallisista tehtävistä on siirretty kaupunginosien vastuulle jatkaa Rantamaula.

Lisätiedot:
Ville-Veikko Rantamaula, puheenjohtaja puhelin 040 832 6682
Antero Alku, varapuheenjohtaja puhelin 0400 446 841