Kolumni: Tuntemuksiani Politiikan Akatemiasta

23.05.2006

Lauantaiaamuna matkalla kohti Apollonkadun puoluetoimistoa pyörivät mielessäni päivän aikana käsiteltävät aiheet: politiikka ja media. Politiikka ja media mielletään usein kilpaileviksi vaikuttamisen välineiksi. Kuitenkaan todellisuus ja kuvitelmat eivät usein kohtaa oikeassa elämässä. Odotin siis innolla alkavaa päivää.

Puoluetoimistolla vastassa olivat usealla väsyneet kasvot, mutta silti jopa hieman innostunut ja odottava ilmapiiri. Osa osallistujista oli herännyt jo ennen viittä, joten oma valitukseni aikaisesta herätyksestä jäi nopeasti taka-alalle. Osallistujat matkustivat jopa tunteja osallistuakseen lähijaksolle, kiinnostuksen puutetta ei siis ollut.

Politiikan akatemia onkin suunnattu erityisesti nuorille ja tulevaisuuden vaikuttajille. Osallistujien joukko on siis todella kirjava ja tämä antoi mahdollisuuden antoisille keskusteluille. Politiikan Akatemian tarkoitus on laajentaa osallistujien tietämystä yhteiskunnallista asioista ja keskeisistä poliittisista kysymyksistä. Käsiteltäessä ajankohtaisia aiheita pidetään osallistujat kiinnostuneina ja innokkaina.

Päivän aiheina siis toimivat esiintymisen arviointi, puheen pitäminen ja yleisesti politiikka ja media. Hyvä esiintyminen on tärkeä valtti elämässä ja erityisen tärkeää tulevaisuuden päättäjille, joten myös sen harjoitteleminen ja sujuvuus olivatkin päivän teemoina. Loista-vana esimerkkinä toimi kansanedustaja Pertti Salovaara. Oikean esiintymistaidon osaa-minen on myös osa puheenpitämistä. Sillä onhan usean poliitikon vallan taakse kätkeyty-nyt "puhevallan" merkityksen ymmärtäminen ja esiintymisen hallitseminen.
 
Kuitenkin loppujen lopuksi kaikki tämä liittyi läheisesti päivän pääaiheeseen eli politiikkaan ja mediaan. Politiikka ja media mielletään usein vastakkaisina taistelevina voimina ja vai-kuttamiskanavina. Uskotaan yleisesti toisen syövän toisen kättä. Näitä ennakkoluuloja käsittelimme ja rikoimme lähijakson aikana.

Median mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan on valtava, kuitenkin tiedon tulkinta on omissa käsissämme. Se miten ymmärrämme asiat, määrittelemme itse. Tärkeintä on poli-tiikan ja median yhteistyön ymmärtäminen, se antaa valmiuksia ymmärtää niiden välistä suhdetta; nyt ja tulevaisuudessa.

Kahdeksan tunnin luentojen, lukemattomien kahvikuppien ja mielenkiintoisten esiintyjien jälkeen voin vain todeta, että lähijaksot eivät ainoastaan ole luentoja kiinnostavista aiheis-ta vaan myös tutustumista toisiimme, erityisesti tutustumista tulevaisuuden vaikuttajiin. Osallistujina kuulumme tähän ryhmään, joten mielestäni meidän on hyvä oppia käyttä-mään mediaa työkalunamme eikä yrittää suojautua ja piiloutua siltä. Päivän ja monien herättävien esitysten jälkeen jäi mieleen monia uusia ajatuksia, jotka rikkoivat vanhoja ja jämähtäneitä ajatuksia sekä rikkoivat vanhoja ennakkoluuloja.

Katri Savela