Eduskunnan toimittava esimerkillisesti

20.02.2008

EDUSKUNNAN TOIMITTAVA ESIMERKILLISESTI

Eduskunnan tasa-arvotoimikunnan raportista ilmeni, että eduskunnassa miehet saavat kaikilla koulutustasoilla suurempaa palkkaa kuin naiset. Palkkaerot johtuvat siitä, etteivät naiset etene samassa määrin johtotehtäviin ja siitä, ettei naisvaltaisia työtehtäviä arvosteta. Talomiehet saavat kuusi palkkaluokkaa suurempaa palkkaa kuin laitoshoitajat, jotka ovat naisia.

Eduskunnan tasa-arvo-ongelmat ovat rakenteellisia ja asenteellisia. Eduskunnan on syytä olla esimerkillinen tasa-arvoasioissa. Ongelmat eivät korjaudu itsestään.

Eduskunnan hallinnon kehittämistoimikunta esittelee loppuraporttinsa 27.2.2008. Toivottavasti tämä pelkästään miehistä koostuva toimikunta muistaa tasa-arvotyön merkityksen pohtiessaan, miten eduskunnan arvostusta instituutiona vahvistetaan.

Risto Autio, kansanedustaja
Sole Molander, Helsingin kaupunginvaltuutettu
Seija Turtiainen, eduskuntaryhmän lakimies
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan keskustalaisia jäseniä