Pekka Puska: Sote loppusuoralla

05.03.2018

Pekka Puska: SOTE LOPPUSUORALLA

Olen seurannut sote-asiaa varsin läheltä sen alkuvaiheesta asti, eli toistakymmentä vuotta. Se on ollut varsin surullista katsottavaa, kun asiantuntijoilla on kerta toisensa jälkeen pyyhitty pöytää, ja poliittinen riitely on hoitanut loput. Suurimmat ongelmat aiemmin liittyivät väestöpohjaan ja erilaisiin kuntamalleihin.

Yhtenevät tavoitteet
Uudistuksen päätavoitteista ei sinänsä ole ollut suuria erimielisyyksiä. Erimielisyydet ovat koskeneet keinoja. Laajalti hyväksyttyjä tavoitteita ovat järjestelmän tehostaminen laajemmalla väestöpohjalla, hoitoketjujen integraatio, painopisteen siirtäminen peruspalvelujen ja terveyden edistämisen suuntaan, kustannusten säästö ja laajempi valinnan vapaus sekä palvelujen tasapuolinen saatavuus.

Peruspalvelujen vahvistaminen
Peruspalvelujen vahvistaminen on keskeinen soten tavoite. Ovathan uudistuksen takana olevat poliittiset paineet erityisesti huolet lääkäriin pääsystä ja vanhusten hoitamista.  Usein kysytään, miten peruspalveluja voidaan vahvistaa, jos rahaa ei ole enemmän. Tähän on kaksi vastausta. Toisaalta järjestelmän tehostaminen hyvällä integraatiolla tuo säästöjä.

Toisaalta tulee siirtää voimavarojen painopistettä sairaaloista ja laitoshoidosta avohoitoon. Vaikka sairaaloita ja laitoksia tarvitaan, nykyaikainen teknologia vähentää kustannuksia. Samoin paremmin toimiva peruspalvelujärjestelmä vähentää laitoshoidon tarvetta.

Ehkäisy ja terveyden edistäminen
Tautien ja ongelmien ehkäisy sekä terveyden edistäminen ovat uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Siihen antaa lääketieteellinen tieto suuret mahdollisuudet, koska useat suuret kansantautimme ovat varsin pitkälle ja myöhäiseen ikään asti ehkäistävissä olevia tauteja. Tämä työ on tärkeää paitsi ihmisten ja väestön terveyden suhteen myös vanhenevan väestön toimintakyvyn ja paremman selviytymisen kannalta.  Ehkäisyn tehostaminen edellyttää painopiteen siirtämistä peruspalvelujen suuntaan, tietojärjestelmien ja digitalisoinnin hyödyntämistä sekä yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa.

Terveyden edistämisessä ja ongelmien ehkäisyssä on tärkeää myös yhteistyö sote-järjestelmän, kuntien työn ja järjestöjen välillä. Maakunnan sote-ammattilaiset voivat itse hyvin suunnitellulla ja usein moniammatillisella työllä tehdä paljon ongelmien ehkäisemisessä. Aivan avainasemassa ovat potilastietoihin kirjattavat tiedot sekä niiden suora ja ajantasainen hyödyntäminen. Mutta samalla on tärkeää voida ohjata potilaita soten ulkopuolisiin kuntien tai järjestöjen jatkopalveluihin.

Laaja-alainen työ
Varsinainen terveyden edistäminen jää sote-suunnitelmien mukaan kunnille. Kun kunnilla ei ole enää kallista sote-palvelujärjestelmää hoidettavanaan, ne voivat paljon paremmin keskittyä terveyden edistämiseen ja ongelmien ehkäisyyn, Tämä koskee mitä erilaisimpia toimia koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta, kaavoituksesta, virkistysalueista, liikuntapaikoista ym. Samalla on muistettava, että ehkäisyn ja terveyden edistämisen monet isot asiat ratkaistaan yleisellä terveyspolitiikalla koskien mm. tupakkaa, alkoholia, ravintoa, liikuntaa, lapsiperheiden tukea ja psyykkisen hyvinvoinnin edellytyksiä.

Hyvinvointisuunnitelmiin
Jo vuosia on kunnissa laadittu terveydenhuoltolain perusteella hyvinvointikertomuksia. Nyt kun siirrytään soteen, on aika katsoa eteenpäin ja ruveta laatimaan hyvinvointisuunnitelmia. Toki niissäkin arvioidaan mennyttä, mutta tärkeintä on laatia pätevät suunnitelmat alueen väestöön sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisylle. Ehkäisyn mahdollisuudet tulee hyödyntää täysimääräisesti, niin väestön terveyden kuin kustannusten hillinnän kannalta.

Sote maaliin
Nyt kun soten ratkaisun aika lähestyy, herää taas varoittavia sormia, jotka haluavat kaataa uudistuksen milloin mistäkin syystä. Täydellistä mallia ei olekaan. Nykyisessä mallissa on kuitenkin aiempia ongelmia paljon hiottu pois, ja maakunnilla tulee olemaan suuret mahdollisuudet vielä toteuttaa uudistus alueellaan järkevästi. Kaikki ei tule menemään kuin Strömsössä, mutta nyt on aika lopettaa jahkailu, joka on kestänyt aivan liian kauan. Suomi – ihmiset ja potilaat - tarvitsevat tämän uudistuksen, ja eduskunnan tulee nyt saattaa sote maaliin!

Pekka Puska
kansanedustaja, professori