Mika Rossi: Vaatii kanttia olla suvaitsevainen

06.03.2009

VAATII KANTTIA OLLA SUVAITSEVAINEN

Helmikuun alussa julkistettiin eurooppalainen tutkimus, jossa peilattiin taloustaantuman vaikutuksia ihmisten asenteisiin. Vastenmielisimpiä havaintoja oli maahanmuuttajavastaisuuden kasvu. Meillä Suomessakin valitettavan monet pyrkivät nousemaan tällä vihamielisyyden aallolla julkisuuteen poliittisine päämäärineen. Meiltä vaaditaan kanttia olla suvaitsevaisia silloinkin, kun joku osoittaa helppoja, mutta kestämättömiä maahanmuuttoon liittyviä selityksiä esimerkiksi työttömyydelle.

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Tiedämme jo nyt, että ensi vuosikymmenellä meillä on edessämme työvoimapula, jota ei pelkästään tuottavuuden kasvulla voida hoitaa. Työvoimapula ei kosketa pelkästään julkista sektoria, vaan kaikkia aloja.

Monikulttuurisuus on osa jokapäiväistä elämää Helsingissä. Jos mietin esimerkiksi palveluja, joita käytän, niin hyvin usein palvelutiskin tai bussinratin takana on ystävällinen maahanmuuttajataustainen suomalainen. Yhä useampi lääkäri tai yrittäjä on maahanmuuttajataustainen myös. Koulujen ja päiväkotien elämässä monikulttuurisuus on näkynyt jo pitkään.

On totta, että yhteiskuntamme ei osaa vielä toimia kaikilta osin oikein maahanmuuttajien integroinnissa. Hallinto ja lainsäädäntö eivät taivu helposti muuttuviin olosuhteisiin. Joka tapauksessa on välttämätöntä, että voimme tarjota kaikille Suomessa asuville ja tänne laillisesti tuleville mahdollisuuden opiskella, työskennellä ja yrittää. Jokaisella suomalaisella on oikeus omalla ahkeruudellaan menestyä ja huolehtia läheisistään. Lisäksi meidän on tarjottava turvaa niille, jotka oikeasti tarvitsevat sitä oman maansa tilanteen takia.

Meitä mahtuu Helsinkiin monenlaisia ihmisiä ja on hienoa huomata, miten erilaiset kulttuurit ja taustat tuovat eloa kaupunkiin. Ei anneta ennakkoluulojen pilata kaupunkiamme.

Mika Rossi
asuntolautakunnan jäsen (kesk)
Tullinpuomi