Rossi: Markkinoilta tehoa kaupungin palveluihin

26.02.2009

Markkinoilta tehoa kaupungin palveluihin

Suomesta ja maailmalta löytyy lukuisia onnistuneita esimerkkejä taloudellisen tehokkuuden lisääntymisestä ja laadun parantumisesta julkisissa palveluissa, kun on hyödynnetty markkinataloutemme liikkeellä pitävää voimaa eli kilpailua. Helsinkiläisten veronmaksajien ei pidä joutua maksamaan ylimääräistä siitä, että kaupungin oma organisaatio pidetään mammuttimaisena.

Meidän veronmaksajien kannalta oleellista ei ole se, miten palvelut tuotetaan. Meidän kannaltamme oleellista on palvelun saatavuus, sen laatu ja mahdollisimman alhaiset kustannukset.

Markkinavivun käytön lisäämistä puoltaa myös armoton talousrealismi. Helsingin kaupungin organisaatiosta jää eläkkeelle lähivuosina tuhansia ihmisiä. Näihin tehtäviin ei pystytä millään rekrytoimaan vastaavaa määrä ammattitaitoista työvoimaa. Kaupungin väestön ikääntyessä myös palvelutarve tulee lisääntymään.

Esimerkiksi kohdistamalla palvelutarjontaa erityisesti ikääntyvän väestön kotona asumisen tukemiseen voidaan parhaiten torjua kustannusten nousua. Tällaiset palvelukokonaisuudet voidaan koota kilpailutettaviksi kokonaisuuksiksi. Jokainen haluaa myös mahdollisimman pitkään asua omassa kodissaan.

Jotta pystymme pitämään pitkällä tähtäimellä verot alhaalla ja palvelut kunnossa, työn tekemisen tuottavuuden tulee lisääntyä. Jos emme pysty tähän, on pohdittava, mistä palveluista voimme luopua. Sitä emme halua.

Mika Rossi
Tullinpuomi
asuntolautakunnan jäsen (kesk)