Rossi: Helsingissä on lisättävä puurakentamista

19.04.2009

Helsingissä lisättävä puurakentamista

Helsingin kaupungissakin on herätty puurakentamiseen. On hyvä, että puurakentamista lisätään, mutta sen suunniteltu volyymi ei ole vielä lähelläkään riittävää tasoa. Maamme omiin uusiutuviin metsävaroihin nojaava energiatehokas rakentaminen hyödyttää koko maan työllisyyttä, hyvinvointia ja ilmastonsuojelua.

Helsingin kaupunki on asettanut itselleen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Kaupunki ei kykene niitä esitetyillä toimilla saavuttamaan. Viime syksyn kuntavaaleissa Helsingin suuret puolueet purjehtivat kaikki vihertävien tunnusten alla niin, että niitä oli vaikea erottaa toisistaan. Teoiksi mainoskampanjoiden mielikuvat eivät valitettavasti ole muuttumassa. Betonipuolue pitää edelleen valtaa Helsingissä.

Valtakunnalliset rakennusten tiukemmat energiatehokkuustavoitteet yhdistettynä moderniin puurakentamiseen ovat vähiten ympäristörasitetta tuottava tapa Helsingin kaupungin kaavoittaessa ja suunnitellessa uusia asuinalueita ja täydennysrakentamista. Kotimaisen puun käyttöä tulee lisätä aina missä se on mahdollista.

Mika Rossi
Helsingin Keskusta
puheenjohtaja