Ihanus ja Rossi: Helsinkiläisten on saatava äänestää pormestarista

01.08.2008

HELSINKILÄISTEN ON SAATAVA ÄÄNESTÄÄ PORMESTARISTA

Kuntavaalien äänestysprosentti on pysynyt alhaisena jo useissa vaaleissa Helsingissä. Sama on ollut havaittavissa koko maassa. Valitettavasti mikään erityinen seikka ei viittaa siihen, että tilanne olisi paranemassa, päinvastoin.

Erilaisia äänestämisen aktivointikampanjoita on viritelty niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Mikään yksittäinen kampanja tai projekti ei ole kuitenkaan yksin osoittautunut toimivaksi. Lainsäädäntöäkin on kehitetty tarjoamaan kunnille mahdollisuuksia luoda uusia toimintamalleja niin vaalien yhteydessä kuin niiden välillä. Näitä mahdollisuuksia ei ole kuitenkaan juuri hyödynnetty. Ihmiset haluavat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, mutta he kokevat, että valta on virkamiehillä eikä poliittisesti valituilla päättäjillä. Kaupunkilaisia kuullaan, mutta ei kuunnella.

Yksi mahdollisuus lisätä ihmisten osallistumista ja saada kaupunkilaisten ääni paremmin kuuluviin on valita kuntavaalien tuloksen pohjalta kunnalle tai kaupungille pormestari. Pormestari on kokopäivätoiminen luottamushenkilö, jonka valtuusto valitsee johtamaan kaupunkia. Verrattuna perinteiseen kaupunginjohtajaan ero on selkeä. Pormestarin valtakirja on valtuuston enemmistön varassa ja häntä arvioidaan nimenomaan poliittisena toimijana. Toki arvostettu ja aikaansaava kaupunginjohtaja Jussi Pajunen muistuttaa monin tavoin tätä ideaalia, mutta hän ei silti ole ollut vaaleissa puolueen pormestariehdokas.

Monilla paikkakunnilla on alettu pohtia ja toteuttaa tätä kuntalain tarjoamaa mahdollisuutta, Tampere etunenässä. Helsingissä valitettavasti suuret puolueet kokoomus, vihreät ja sdp eivät ole saaneet asiassa mitään aikaiseksi, vaan ovat tyytyneet vanhakantaiseen kabinettipolitiikkaan ja sulle-mulle-sopimuksiin kaupungin johtopaikoista. Vanha hegemonia on tottunut ja halukas pyörittämään myllyä entiseen malliin. Ympäri maailman metropoleja pormestarimalli on nähty oikeaksi tavaksi toimia. Esimerkiksi Lontoossa käytiin todella dramaattinen, ideologinen ja muutoksiin johtanut pormestarivaali keväällä. Ei meillä.

Tampereella pormestarimalliin siirtyminen sai aikaan heti muutoksen perinteisessä vaaliasetelmassa. Syksyn kuntavaaleissa asetelma on selkeästi sähköisempi ja kuntalaisille mielenkiintoisempi kuin muissa kaupungeissa. Sdp haluaa varmasti siellä pormestaripaikan itselleen, eikä kokoomus haluaa sitä luovuttaa. Myös muilla puolueilla on valtakunnallisesti tunnettuja ehdokkaita, jotka varmasti herättävät keskustelua puolesta ja vastaan. Myös puolueiden väliset ideologiset erot kristalloituvat tässä kamppailussa ja paikalliset asiat saavat väistämättä enemmän huomiota kuin valtakunnan politiikan kiemurat.

Voisiko meille helsinkiläisille tarjota myös mahdollisuuden saada äänestää vaalien yhteydessä myös pormestarista? Nykyisin paikalliset teemat jäävät helposti valtakunnallisten teemojen alle. Pelkäämme, että vaaleissa poliittiset viestit hukkuvat Helsingin valtapuolueiden tyhjien tynnyreiden kolinaan ja keinotekoisesti rakennettuihin vastakkainasetteluihin.

Mielestämme Helsingissä tulee käynnistää välittömästi syksyn kuntavaalien jälkeen valmistelu pormestarimalliin siirtymiseksi vuoden 2012 kuntavaaleissa. Helsinkiläisten on saatava äänestää pormestarista.


Jukka Ihanus OTK
Aurinkolahti, Helsinki

Mika Rossi, VTM
Töölö-Meilahti, Helsinki