Sanna Lehtinen: Osallistava budjetonti mahdollistaa nuorten vaikuttamisen

08.03.2014

Sanna Lehtinen:

Osallistava budjetointi mahdollistaa nuorten vaikuttamisen

Nuorisobarometri osoittaa, että nuoret pyrkivät vaikuttamaan yhteiskuntaan, vaikka sanaa politiikka vierastetaankin. Vaikuttaa voi yksilöllisesti kuten kulutusvalinnoilla.

Yhteisistä asioista päätetään demokraattisesti valituissa elimissä, kaupunginvaltuustoissa, eduskunnassa ja Euroopan parlamentissa. Nuorten äänen on kuuluttava.  Politiikan konkarien ei ole aina helppoa antaa tilaa nuorille. Kuinka moni nuori on ollut mukana päättämässä eläkejärjestelmän uudistuksista tai valtion velkaantumisesta? Kuitenkin nuoret ja tulevat sukupolvet joutuvat huolehtimaan näistä velvoitteista.

Nuorten on mahdollista päästä vaikuttamistyöhön mukaan eri puolueiden nuorisojärjestöjen kautta. Myös Helsingin Nuorisoasiainkeskus pyrkii edistämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Ruuti on paikallinen helsinkiläisten nuorten vaikuttamiskanava, joka toimii linkkinä helsinkiläisten nuorten ja päättäjien välillä. Helsingissä käynnissä on myös osallistuvan budjetoinnin kokeilu.

Osallistuva budjetointi on väline, jossa yhteisön jäsenet pääsevät vaikuttamaan siihen, miten osa yhteisön rahoista käytetään.  Osallistuvaa budjetointia on kokeiltu kahdella eri alueella: Haaga-Kaarelassa ja Kaakkoisen nuorisotyön alueella, johon kuuluvat muun muassa alueita Herttoniemestä, Laajasalosta ja Roihuvuoresta sekä Kulosaaresta

Kaakkoisen alueella yhteensä n. 300 yläkoululaista äänesti kolmessa yläkoulussa budjettivarojen käytöstä. Eniten kannatusta Kaakkoisen alueella sai Mummokahvila (20%) eli nuorten pitämä kesäkahvila ja kiusaamisen vastainen tapahtuma (18%). Haaga-Kaarelan alueella äänesti yhteensä n. 400 oppilasta neljässä yläkoulussa. Kannelmäen nuorisotalon tietokonepelihuone sai 16 % sekä nuorten tilojen laajemmat aukioloajat 14 % annetuista äänistä.

Kokeilun tulokset ovat myönteisiä. Nuorten toiveet ovat olleet realistisia ja hyviä. Osallistavan budjetoinnin avulla julkiset varat kohdentuvat entistä tarkemmin nuorten tarpeisiin. Kannatan osallistavan budjetoinnin sulauttamista osaksi päätöksentekoa.

Osallistavan budjetoinnin avulla pystytään myös osittain vastaamaan nuortemme haluun itse osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin.

Sanna Lehtinen
Helsingin nuorisolautakunnan jäsen
Helsingin Keskustan piirin pj.