Matti Vanhanen: Puhuttaisiinko kapitaation sijasta vuosikorvauksesta?

06.08.2018

Matti Vanhanen: Puhuttaisiinko kapitaation sijasta vuosikorvauksesta?

Pihlajalinnan luopuminen Jyväskylässä teki palveluksen sote-uudistukselle. Muille yrityksille se kertoi sen, että kapitaatioperusteiden oikea määrittäminen ei ole helppoa. Soten vastustajille luopumisen pitäisi kertoa siitä, että väitteet valinnanvapauden tuomista helpoista voitoista yrityksille voi nyt unohtaa.

Julkisen sektorin palvelutuotannon ei ole tarvinnut tuottaa sijoitetulle pääomalle tuottoa. Yleensä on lisäksi ajateltu, että jos terveyskeskukseen tai sairaalaan on tehtävä joskus remontti, tehdään se verovaroilla, eikä yksikön tarvitse laskea kuluja osaksi normaalia toimintaansa. Yksityisen yrityksen sitävastoin on tuotettava vähintäänkin kohtuullinen tuotto omistajilleen ja lisäksi niiden on varauduttava toiminnan tuotoilla rahoittamaan investoinnit laitteisiin ja remontteihin. Valinnanvapauden mukaiseen palvelutuotantoon lähtevät yritykset joutuvat ainakin näin suuresta takamatkasta osallistumaan kilpailuun potilaista.

Minusta vaikuttaa siltä, että yhä suuri osa kansalaisista käsittää niin, että yksityiselle menevä potilas joutuu maksamaan pussistaan hoidostaan ja lisäksi yhteiskunta rahoittaa yksityistä hoitoa. Nykyjärjestelmän kela-korvaukset ja vakuutukset sokaisevat ihmisiä ymmärtämästä , että koko järjestelmä muuttuu. Myöskään tätä termihirviötä "kapitaatio" ei ymmärretä. Monet kansalaiset ovat käsittäneet, että yksityinen hoitopaikka saa veloittaa maakuntaa jokaisesta hoitokerrasta. Kapitaation sijasta voisimmekin puhua vuosikorvauksesta hoidon järjestäjälle, jos siitä kerran on kyse.

Valinnanvapaus tuo terveen kirittäjän myös julkisen sektorin tuotannolle. Kun potilaat oppivat vertaamaan palvelukokemusta, täytyy palvelijan oikeasti toimia potilaslähtöisesti - muutoin potilas saattaa ensi vuonna äänestää jaloillaan. Tämä on meidän etumme sekä veronmaksajina että potilaina. Kilpailun kautta parhaat käytännöt leviävät. Kilpailu haastaa erityisesti julkisen sektorin johtamisosaamisen. Ennustan, että soten myötä julkisen sektorin on kehitettävä myös palkitsemisjärjestelmiään. Palkitseminen on johtamisen yksi tärkeä apuväline  ja kilpailu yksityisen sektorin kanssa luo tervettä painetta lisätä paikallista sopimista ja siihen kytkeytyviä palkitsemisjärjestelmiä.

Lähipalvelujen kannalta valinnanvapaus tuo turvaa. Jos maakunta päätyisi vetämään terveyskeskuksen pois alueelta, jossa yksityinen arvelisi saavansa riittävästi potilaita, vaikuttaisi tämäkin kilpailuasetelma maakuntien päätöksiin palveluverkosta. Toivottavasti lainsäädäntö antaa riittävästi mahdollisuuksia porrastaa palvelutarjonnan valikoimaa ja mitoitusta siten, että palvelupisteitä voidaan sijoittaa myös pienemmän asiakaskunnan lähelle - kunhan sama palveluntarjoaja kykenee verkostaan osoittamaan koko sotekeskuksen palvelun tarvittaessa muissa pisteissään.

Matti Vanhanen
Kansanedustaja