Sanna Lehtinen: Pienet ensin!

14.02.2014

Sanna Lehtinen:


Pienet ensin!

Muutama vuosi sitten istuin kirkon penkillä kuuntelemassa silloisen arkkipiispa Jukka Paarman saarnaa. Saarnassaan hän korosti periaatetta pienet ensin. Kyse oli tuolloin lapsista ja seurakuntien lapsityöstä. Pienet ensin -periaate on sopiva sovellettavaksi myös muille elämän osa-alueille.

EU on tuonut rauhaa ja vakautta Eurooppaan menestyksekkäästi. EU on luonut puitteet turvalliselle arjelle ja yrittäjyydelle. Sisämarkkinoiden luominen on ollut valtava ponnistus. Myös suomalainen yritysmaailma on hyötynyt unionista. Suomen on korostettava yrittäjyyden merkitystä Euroopalle.

Pienten ja keskisuurten yritysten osuus on 99,8 prosenttia Euroopan 21 miljoonasta yrityksestä. Vuosina 2002–2010 EU:n työllisyys kasvoi noin 1,1 miljoonalla työpaikalla vuodessa. Yli 85 prosenttia uusien työpaikkojen nettolisäyksestä syntyi pk-sektorille.

Pk-yrityksissä piilee valtava potentiaali. Mutta haasteita on. Ongelmana pienten yritysten näkökulmasta on liian suuri sääntelyn määrä. Ei ole oikein, että velvoitteet pienille ja suurille yritykselle ovat samat. Jos byrokratiaa ei saada vähennettyä, talousahdinko on vaarassa jatkua.

Nyt valittavat parlamentaarikot ovat paljon vartijoita. EU toimii vain jäsenvaltioiden mandaatilla, ja jäsenvaltiot osallistuvat itse suoraan EU-päätöksentekoon. Kun kotimaassa tehdään huonoja päätöksiä, syyllisiä on helppo etsiä ulkopuolelta. Suomen eduskunnalla on valtaa ja keinoja puuttua EU-päätöksentekoprosessiin.

Jos päätöksiä perustellaan kasvottomilla markkinoilla tai EU:lla, on syytä katsoa peiliin ja tehdä kotiläksyt kunnolla. Voimme vaikuttaa asioihin yhteistyöllä EU-pöydissä. Kansallisella tasolla Keskusta on puheenjohtaja Sipilän johdolla esittänyt ratkaisuksi muun muassa kasvurahaston perustamista.

Muutoksen avain on yhteisen lainsäädännön muokkaaminen pienille yrityksille sopivaksi. Uudistuksia tulisi miettiä myös aina pienyrittäjien näkökulmasta. On arvioitava kriittisesti, mistä asioista on järkevää päättää EU- ja mistä kansallisella tasolla. Pienet ensin -periaate tulee ottaa osaksi niin kotimaista kuin EU-päätöksentekoa.

Yrittäjyys vaatii tahtoa ja intohimoa. Tahtoa ja intohimoa tarvitaan nyt myös suomalaisessa päätöksenteossa synkistelyn sijaan.


Sanna Lehtinen Kirjoittaja on teologian tohtori (kesk).