Nevamäki: Kouluverkko puhututtaa

06.06.2007

Kouluverkko puhututtaa

Helsinkiläiset ovat viime syksystä alkaen keskustelleet Helsingin kouluverkosta ja sen kehittämisestä. Konsultin tekemä selvitys viime marraskuulta ja opetusviraston keväiset esitykset ovat pitäneet opetuslautakunnan ja jaostojen jäsenet kiireisenä. Keskustelu on ollut vilkasta ja palautteen määrä valtava. Hyvä niin.

Kaiken kaikkiaan opetuslautakunnan ja suomenkielisen jaoston päätöksentekoa voidaan pitää mielestäni hyvänä asian osalta. Kaikki jäsenet perehtyivät huolella asiaan, kuuntelivat kaupunkilaisia ja kädenjälki näkyykin päätöksessä. Esimerkiksi Tapanilan ala-asteen Veljestenpihan sivupiste, Konalan ala-asteen sivukoulu sekä Jakomäen ja Santahaminan ala-asteen koulujen tilannetta ja oppilasmäärää tarkastellaan seuraavan kerran vuoteen 2010 mennessä.

Myös Yhtenäiskoulun ja Roihuvuoren ala-asteen Vuorenpeikontien koulun lakkauttamisaikeet on tyrmätty sekä suomenkielisessä jaostossa että opetuslautakunnassa. Nyt nämä esitykset menevät vielä kaupunginhallitukselle ja sitä kautta kaupunginvaltuustoon. Toivottavasti lautakunnan kanta pysyy.

Ainut huonosti perusteltu päätös oli mielestäni Haagan peruskoulun siirtäminen kokonaisuudessaan Isonnevantie 16:n tiloihin 1.8.2010 lukien. Päätöksen mukaisesti Länsi-Helsingin lukion oppilaspaikkoja lisätään tarvittaessa ja tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa jokin toinen toimija, esim. Jules Verne-koulu, Mäkipellontie 17 kiinteistön tiloihin.

Vastustin kyseistä päätöstä jaostossa, mutta jäin valitettavasti vähemmistöön. Mielestäni Haagan koulutilanne olisi pitänyt säilyttää ennallaan. Haagassa on perinteisesti hyvämaineiset ja yhteisölliset koulut ja se on usein yksi syy, miksi perheet haluavat muuttaa Haagaan.

Kyseinen päätösesitys tuotiin kuitenkin jaostoon ilman kunnollista valmistelua kaupungin kolmen suuren puolueen toimesta. Esitys tarkoittanee, että peruskoulun on pienennyttävä noin parilla sadalla hengellä. Väistämättä tämä tietenkin merkitsee myös ongelmia kurssitarjonnan ja valinnaisuuksien suhteen.

Isonnevantielle joudutaan myös tekemään kunnon remontti, jotta ylä-asteelle saadaan asianmukaiset tilat. Näin myös säästöjen suuruus jää vielä kysymysmerkiksi. Hankalaksi asian tekee se, että suomenkielisen jaoston päätös pitää ja asia ei mene enää eteenpäin kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, sillä kyseessä ei ole koulun lakkautus. Mielestäni päätöksentekohetkellä olisi ilman muuta tarvittu tarkemmat tiedot sen seurauksista.

Hyvä ja laaja kouluverkko on kuitenkin yksi Helsingin parhaimmista kilpailuvalteista. On totta, että lasten määrä kaupungissamme vähenee, mutta poliitikkojen tehtävä on mielestäni pikemmin yritettävä hidastaa sitä kehitystä kuin kiihdyttää.

Riina Nevamäki
Opetuslautakunnan ja suomenkielisen jaoston jäsen 
Haagalainen