Sähköinen äänestys - Just do it!

22.08.2007

Kokoomuslainen viestintäministeri Suvi Lindén avasi uudelleen keskustelun sähköisestä äänestyksestä. Lindenin mukaan järjestelmää voitaisiin kokeilla 2015 eduskuntavaaleissa ja sitä ennen kunnallisella tasolla.

Järjestelmä pohjautuisi Viron malliin, jossa kortinlukijalla ja sähköisellä henkilökortilla voi äänestää. Mikäli varsinaisena vaalipäivänä tulee katumapäälle, voi aina antaa edellisen äänen mitätöivän korjausäänen. Tämä minimoi väärinkäytösten mahdollisuuden.

Vastaavia sähköisiä innovaatioita Virossa ovat mm. sähköinen veroilmoitus tai mahdollisuus perustaa yritys verkossa. Esitäytetyn veroilmoituksen täyttämisessä menee muutama minuutti. Tallinnan julkisessa liikenteessä erillistä matkakorttia ei tarvita, koska sekin hoituu henkilökortilla kuten muutkin edellämainitut.

Suuri osa uuden itsenäisyyden reformeista Virossa on tyypillisesti mahdollisimman yksinkertaisia, nopeasti käyttöönotettavia ja käyttäjäystävällisiä. Viron entinen pääministeri Mart Laar kuvailikin reformien taustalla olevaa asennetta eräässä artikkelissaan tossufirman mainoslausetta mukaillen: "Just do it."

Suomalaisen järjestelmän leimallinen piirre on perusteellisuus ja varovaisuus muutoksissa. Yleensä päätösten taustalla on perusteellinen taustatyö ja laajapohjaisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Toisaalta toimintatapa on kovin viisas, minimoiden virheiden mahdollisuuden ja hyvän käyttöönoton, toisaalta äärimmäisyyksiin mentäessä leikaten terän innovaatioilta ja antaen pikkusormen muutosvastaisuudelle.

Suomalainen politiikka tarvitsisikin enemmän visioita ja uskallusta niiden edistämiseen. Tämä vaatii erityisesti poliittista rohkeutta, kykyä nähdä kauemmas ja uskallusta uusiutua. Maailma ei ole valmis. Eteläisen naapurimme innovaatioiden käyttöönotosta voimme oppia erityisesti asenteen: oleellista on käyttäjäystävällisyys ja nopea käyttöönotettavuus – just do it."

Tuomo Järvelä