Markku Vuorinen: Helsingin työttömät

06.08.2012

Helsingin työttömät

Hesarissa oli pieni uutinen otsikolla: “ Työttömyys paheni Helsingissä.” Uutinen oli kooltaan pieni, mutta sisällöltään suuri ja siksi siihen on hyvä puuttua välittömästi. Vielä viimevuoden lokakuussa kaupunginjohtajan esittelemässä vuosien 2012-2014 taloussuunnitelmaehdotuksessa arvioitiin työttömyysasteen olevan keskimäärin 7,7%. Uutisoinnin mukaan kesäkuun lopussa työttömyysaste oli jo 8,3% ja työttömien luku nousi runsaaseen 26 000:een. Suunta on ehdottomasti väärä ja Helsinki pystyy halutessaan parempaan. Erityisen huolestuttavaksi asian tekee se, että tilastossa on mukana merkittävä määrä nuoria ja maahanmuuttajia, joiden on perinteisesti ollut vaikeampi työllistyä kun työkokemusta omaavien ihmisten.

Vuoden 2012 talousarvion mukaan Helsinki tukee työllisyyttä 47 miljoonalla eurolla. Kaupunki edistää helsinkiläisten työllisyyttä tarjoamalla mm. palkkatuettua työtä, oppisopimus- ja rekrytointikoulutusta. Helsinki lisää yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille, kuntouttavaa työtoimintaa, nuorten työpajatoimintaa, koulutusta ja työvalmennusta.

Työtä tarvitsevien ja työtä tarjoavien kohtaamista on edistettävä. Suunnanmuutoksen on tapahduttava nopeasti ja uskon, että myös poliittista tahtoa asianhoitamiseen löytyy. Keskustan valtuustoryhmä esitti vuosien 2013-2016 strategiaohjelman lähetekeskustelussa, että Helsingin kaupunki ottaa nuorten yhteiskuntatakuun myös omaksi kärkihankkeekseen, jossa jokaiselle alle 25- vuotiaalle nuorelle ja alle 30- vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan-,työ-harjoittelu-opiskelu-työpaja tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Työelämään siirtyminen on tehtävä sujuvammaksi, siksi ehdotimme siirtymistä ns. yhden luukun käytäntöön, jossa nuori saa tarvitsemansa tuen yhdeltä henkilöltä.

Kaikkien helsinkiläisten yhteinen etu ja hyvinvoinnin varmistaminen edellyttää merkittäviä ponnistuksia ja rohkeita päätöksiä työllisyyden parantamiseksi.

Markku Vuorinen
Kaupunginvaltuutettu
Keskusta