Elina Tillikainen: Hoitajien jaksamisesta huolehdittava

09.10.2012

Hoitajien jaksamisesta huolehdittava


Uutinen sairaanhoitajien tyytymättömyydestä työtään kohtaan sekä halukkuudesta vaihtaa työpaikkaa (HS Uutiset 3.10) on syytä ottaa vakavasti. Jos joka toisen sairaanhoitajan toiveissa on vaihtaa työpaikkaa, herää kysymys, onko meillä kohta enää hoitajia sairaaloissamme. Sairaanhoitaja tekee pienipalkkaista, kiireistä ja vastuullista työtä, joka vaatii fyysistä ja psyykkistä jaksamista. Varaa virheisiin ei ole, sillä kysymys on ihmishengistä. Eikö siis viimeinkin olisi aika panostaa hoitajien työhyvinvointiin muutenkin kuin puheen tasolla.
 

Kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että sairaanhoitajat kokevat usein joutuvansa tekemään koulutustaan vastaamatonta työtä. Tämän vuoksi työtä pitäisi organisoida uudelleen niin, että hoitajien työaikaa ei mene potilassänkyjen petaamiseen, liinavaatteiden taitteluun tai pakettien aukomiseen. Vastaavia tehtäviä voivat tehdä myös työntekijät, joilla ei ole sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Näin vähennettäisiin kiirettä, ja hoitajilla olisi enemmän aikaa tehdä laadukasta perushoitotyötä.

On myös tärkeää, että hoitajat pystyvät avoimesti puhumaan omasta työssä jaksamisestaan ja muista työhön liittyvistä asioista lähiesimiehensä kanssa. Tämä ei ole itsestäänselvyys hierarkkisessa sairaalamaailmassa. Erityisesti sairaanhoitajan vaativassa työssä työnohjaus on tärkeää työhyvinvoinnin ja työyhteisön kehittämisen kannalta.

Mielestäni nämä ovat vähimmäistoimenpiteitä, joita pitää tehdä hoitajien työhyvinvoinnin edistämiseksi. On myös potilaan etu, että hoitaja voi hyvin ja jaksaa työssään.