Eeva Kärkkäinen: Turva vai loukku?

29.03.2011

Suomalaisessa sosiaaliturvassa ja työelämässä on valloillaan eriskummallinen on/off –kulttuuri. Tuon kulttuurin mukaan olet joko sataprosenttisesti työtön, töissä tai yrittäjä. Tämä näkyy työelämässä joustojen puutteena ja sosiaaliturvassa kannustamattomuutena. Keskityn nyt käsittelemään viimeksi mainuttua.

Moni meistä on leikkinyt joskus kymmentä tikkua laudalla. Hyvän piilopaikan valinta on tarkkaa puuhaa. Piilopaikan pitää suojata etsijän katseelta, mutta myös olla sellainen, että siitä pääsee helposti pelastautumaan tai pelastamaan kiinni jääneet. Sama pätee sosiaaliturvaan. Yhtäällä sen tulee täyttää perustehtävänsä: huolehtia ihmisestä työttömyyden tai muun vastoinkäymisen yllättäessä. Toisaalta turvan on myös kannustettava eteenpäin elämässä.

Nykyisessä järjestelmässä on kaksi keskeistä ongelmaa:

1. Sosiaaliturvamme on kannustinloukku, joka aiheuttaa sen, että etuuksien leikkaantumisen ja viivästymisen takia työttömän ei kannata vastaanottaa työtä.

2. Järjestelmä suojaa vain palkkatyöstä työttömäksi jäävää: yrittäjän täytyy lopettaa yrityksensä tai olla toimettomana neljä kuukautta, jotta saisi työttömyystukea. Yrittäjän heikko sosiaaliturva rassaa erityisesti kulttuuripuolella työskenteleviä. Esimerkiksi toiminimellä työskentelevän kuvataiteilijan tulot ovat hyvin vaihtelevia eivätkä välttämättä korreloi materiaalikustannusten kanssa. Kynnys yrityksen perustamiseen on siksi erittäin korkea.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee pian tutkimuksen työttömyysturvasta. Lehdistö on jo ehtinyt uutisoimaan, että tutkimuksen mukaan kannustinloukut ja turha byrokratia rassaavat Suomen pitkäaikaistyöttömiä. Raportissa vaaditaan koko suomalaisen etuusjärjestelmän toimivuuden pohtimista. Työttömyysturvan ja palkan yhdistämisestä on hyviä tuloksia useissa Euroopan maissa. Vaikeasti työllistyvät saadaan töihin sujuvammin työmarkkinoilta kuin kotisohvalta.

Raportin tulos ei yllätä ja se on oikeassa vaatiessaan koko etuusjärjestelmän uudelleenpohtimista. Nykytilanne on kohtuuton työttömän kannalta. Keskustanuoret ovat esittäneet Suomeen ahkeruustakuuta, työnteon on oltava kannattavaa jokaiselle. Myös erilaisista perustulomalleista voisi löytyä tilanteeseen ratkaisu. Työttömän pitäisi olla mahdollista ottaa myös lyhytaikaista työtä vastaan niin, että siitä jää käteen muutakin kuin byrokraattinen selkkaus.

Eeva Kärkkäinen

Julkaistu 29.3.2011 http://nakemysta.blogspot.com/2011/03/turva-vai-loukku.html