Antti Törmänen: Miksi ja miten talouskasvua Suomeen?

15.04.2011


Esitykset kasvua edistävistä toimista ovat jääneet hyvin pinnallisiksi vaaleja edeltävässä keskustelussa. Kokoomuksen verolinja uskoo, että yritysten ja työnverotuksen keventäminen johtaa automaattisesti kasvuun. SDP ja vihreät sitä vastoin leikkaisivat elinkeinotukia, joiden tehtävänä on edistää tulevaisuuden kasvua. Keskustelussa on unohdettu, mistä kasvu voi tulla sekä miksi kasvu, etenkin työllisyyden kasvu, on ensisijaisen tärkeätä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana Suomen työikäisen väestön määrä laskee noin 130 000 hengellä. Samaan aikaan yli 65 vuotiaan väestön määrä kasvaa 330 000 hengellä. Meillä on siis samaan aikaan julkisella sektorilla riski laskevasta tulopohjasta ja kasvavista menoista. Tämä on kestämätön yhtälö ja siitä johtuu nimi kestävyysvaje. Väestön ikääntymisestä johtuva terveydenhoidon lisääntyvä työvoimatarve lisäksi vähentäisi merkittävästi yksityisen sektorin työvoiman tarjontaa. Siksi se vaikeuttaisi yksityisen sektorin kasvua ja sitä kautta julkisen sektorin rahoitusta.

Tämän kantosuhteen heikkenemisen vaikutukset julkiseen talouteen voi ratkaista kolmella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on edistää yksityisen sektorin työllisyyden kasvua merkittävästi. Toinen on kiihdyttää yksityisen sektorin tuottavuuden kasvua, mutta se vaatisi samalla sekä veroasteen noston että julkisen ja yksityisen sektorin palkkaerojen kasvun. Kaikista huonoin keino on tinkiä julkisista palveluista.

Verrattaessa talouden kasvua eri maiden välillä kaikkien talouden sektorien vaikutus kasvuun on merkittävämpi kuin oikean kasvualan valinta. Pelkkien uusien kasvusektorien edistäminen ei siis riitä, vaan kasvua edistävät toimet on kohdennettava sekä nykyisten sektorien kasvuun että uuden kasvun synnyttämiseen. Kaikkien sektoreiden kasvulla on merkitystä.

Perusteollisuuden kohdalla meidän on ylläpidettävä kilpailukykyä alentamalla niiden energiaveroja ja pidättäytymällä muista niiden kustannuksia nostavista toimista. Kustannuskilpailukyky ja markkinoiden kasvu ovat tärkeimmät tekijät näiden sektorien kasvulle.

Palvelualoilla on merkittävin potentiaali työllisyyden lisäykselle. Niiden työllisyyden kasvua voidaan edistää huolehtimalla kotimaisen ostovoiman kasvusta. Siksi heti kun valtiontalouden tasapaino antaa myöten, puolueiden suunnittelema arvolisäveron nosto olisi purettava ja matalampien tuloluokkien ansiotuloverotusta olisi kevennettävä. Kotitalousvähennys olisi myös palveluiden työllisyyden kasvun nimissä pidettävä ennallaan. Kotimainen ostovoima nousee kuitenkin parhaiten siten, että meillä on talouden sektoreita, jotka rikastavat yhteiskuntaamme.

Uusien kasvualojen syntymistä edistetään parhaiten luomalla niiden syntymiselle oikeat edellytykset. Valtio on aina askeleen jäljessä yksityisiä toimijoita ja tutkijoita. Mikä on viimeisin teknologinen kehitys ja mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan? Sen tietävät muut. Tämän vuoksi valtion on hyvin vaikea valita tulevaisuuden kasvun aloja.

Uusien kasvualojen kohdalla meidän on tarkasteltava edellytyksiä koko ketjun läpi tutkimuksesta innovaatioihin ja kannattavan liiketoiminnan syntymiseen. Tutkimuksen ja kehityksen tukemisessa meidän on siirryttävä enemmän T&K-verokannustimen kaltaiseen tukeen nykyisen suoran tuen lisäksi. Meidän on lisäksi käännettävä ajattelumme innovaatioiden kaupallistamisesta siihen että vastaamme lähtökohtaisesti ihmisten ja asiakkaiden tarpeisiin. Jos teknologiavetoinen kehitys ei vastaa kysyntään, innovaation kaupallistaminen ei olisi edes mahdollista.

Meidän on lisäksi jatkettava kasvuyrittäjyyteen panostamista. Tänään julkistetun tutkimuksen mukaan kasvuyritykset ovat luoneet yli 50 000 uutta työpaikkaa Suomeen vuosien 2006 ja 2009 välillä. Tätä kehitystä pitää tukea ja jatkaa. Alkuvaiheen rahoitukseen keskittyvien pienrahastojen syntymistä on edistettävä myös tulevalla hallituskaudella. Tässä Vigo-ohjelma on ollut erittäin hyvä avaus.

Ikääntymisen Suomen taloudelle tuoma haaste on mittava ja siihen on vastattava nyt. Ilman talouden ja työllisyyden kasvua kestävyysvajeen umpeen kuromisesta tulisi todella kivuliasta.

 
Julkaistu 14.4.2011 http://anttitormanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/69666-miksi-ja-miten-talouskasvua-suomeen