Antti Törmänen: Miksi Euroopan pankkisektorin vakaus merkitsee Suomelle?

13.04.2011

Suomi on vientiriippuvainen talous. Noin 60 prosenttia viennistämme menee Euroopan unionin alueelle ja noin kolmasosa viennistämme on niin kutsuttuja pääomatuotteita, joita muiden maiden yritykset ostavat tuotannonvälineiksi. Tämänkaltaiset tuotteet ostetaan tyypillisesti velaksi, jonka ostajayritys maksaa pankille takaisin ostetuilla laitteilla tekemällään liikevaihdolla. Tässä ketjussa ostavien yritysten rahoitusmahdollisuudet ovat ensisijaisen tärkeitä. Ilman ulkomaisen yrityksen samaa velkarahoitusta suomalainen yritys ei voi myydä omaa tuotettaan ostajalle.

Kreikan, Irlannin tai Portugalin aikaisempi taloudellinen hätä tai velkajärjestely, kun pankkien taseiden kestävyyttä ei tarkalleen tiedetä, asettaisi helposti kaikkien pankkien vakavaraisuuden kyseenalaiseksi. Tämä rajoittaisi pankkien mahdollisuuksia jälleenrahoittaa heidän antamia lainojaan jälkimarkkinoilla. Tämä taas vähentäisi rahoitusta pääomasijoituksille ja sen myötä Suomen vientituotteiden kysyntää.

Tässä ketjussa ovat syyt sekä Suomen muita maita suuremmalle riskille Euroopan taloustilanteen suhteen että Suomen verrattain suurelle bruttokansantuotteen pudotukselle vuonna 2009. Kahdeksan prosentin katoaminen taloudesta vuodessa salpasi henkeä jo silloin. En edes halua kuvitella, miten voisi käydä, jos nykyisiä ongelmia ei hoideta vastuullisesti.

 

Kirjoittaja on elinkeinoministerin erityisavustaja ja ehdokkaana eduskuntaan Helsingin vaalipiiristä numerolla 230.

Kolumni on julkaistu 12.4.2011 klo 14:31 http://anttitormanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/69318-miksi-euroopan-pankkisektorin-vakaus-merkitsee-suomelle