Antero Alku: Nimi ei tunnelia tunne

28.09.2011

Nimi ei tunnelia ratkaise

Esa Enqvist esitti (HS 4.9.) Helsingin ja Tallinnan välille metrotunnelia, joka hänen mukaansa olisi halvempi kuin junatunneli.

Tunnelin nimittäminen metro- tai junatunneliksi ei ratkaise tunnelin mitoitusta, rakennetta ja kustannuksia. Ne määräytyvät tunnelin käyttötarkoituksesta. Henkilöiden kuljettaminen on vaativin ja kallein käyttötarkoitus, koska silloin edellytetään laajimmat turvallisuusratkaisut. Tavaran voi antaa onnettomuudessa tuhoutua, ihmishenkien kohdalla lähtökohta on täydellinen pelastuminen.

Enqvist esitti, että tunnelissa kulkisi ”pikametro”, joka kuljettaa myös autoja. Mahtaako tämä tarkoittaa Kanaalin tunnelin autojenkuljetusjunia? Ainakaan en ymmärrä, miten ratkaisu voisi poiketa näistä. Autojen kuljettaminen junassa ei kuitenkaan tee tunnelia halvemmaksi vaan kalliimmaksi autojen sisältämän polttoaineen paloriskien vuoksi. Lisäksi autojen kuljettaminen tunnelissa syö tunnelin ja junien kapasiteetin.

Tallinnan tunneliin suhtaudutaan Suomessa tunnepitoisesti. Asia-argumentointia ei ole tai se on väärää. Kuitenkin hanke on tiivistettävissä hyvin yksinkertaisiin lähtökohtiin.

Kolmesta tunnelikäytävästä koostuva ihmisten kuljettamiseen soveltuva raideliikennetunnelikokonaisuus maksanee nykyhinnalla noin kolme miljardia euroa. Sen suurin käyttäjäpotentiaali on Helsingin ja Tallinnan välinen matkustajaliikenne, jonka tunnelin nopeus todennäköisesti nostaisi yli 10 miljoonaan vuotuiseen matkustajaan laivaliikenteen nykyisestä 6–7 miljoonan tasosta. Rail Baltican valmistuttua toimitusnopeudeltaan kriittinen laiva- ja lentorahti siirtyisi myös tunneliin.

Kun tuntee henkilö- ja rahtiliikenteen nykyisen hintatason, edellä olevan tiedon perusteella on helppo arvioida, että tunneli saattaa olla jopa tuottavaa liiketoimintaa. Yhteiskunta- ja aluetaloudellisesti tarkasteltuna tunneli on luultavasti erittäin kannattava ja selvästi kannattavampi hanke kuin Helsingin seudun muut tunneliajatukset. Tunneli on myös osa EU:n TEN-verkkoa, mikä takaa merkittävän EU:n rahoituksen tunnelille.

Antero Alku, DI
Joukkoliikenteen tutkija ja konsultti