Keskustan Helsingin piiri ry:n ylimääräinen yleinen kokous

19.05.2018 kello 14:00, Kartanon koulu, Kaskitie 10, Järvenpää

Helsingin ja Uu­den­maan pii­rien yli­mää­räi­nen yh­tei­nen yleis­ko­kous maa­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den ni­me­ä­mis­tä var­ten jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 19.5.2018 kel­lo 14.00 Kar­ta­non kou­lul­la Jär­ven­pääs­sä, osoi­te Kas­ki­tie 10. Ko­kous aloi­te­taan Uu­si­maa-se­mi­naa­rin jäl­keen. Il­moit­tau­tu­mi­nen ja val­ta­kir­jan tar­kas­tus klo 13.00 - 14.00.