Ketä Kiinnostaa?!

13.05.2008

Helsingin poliittisten nuorisojärjestöjen yhteinen Ketä kiinnostaa?!-kampanja avattiin maanantaina 12. toukokuuta Kampin nuorisotiedotuskeskus Kompassissa. Kampanja on suunnattu nuorille aikuisille, jotka äänestävät ensimmäistä kertaa lokakuun kuntavaaleissa.


Ensiäänestäjiä heräteltiin lanseerammalla kampanjavideo ja nettisivut. Videoita ilmestyykin ennen vaaleja viisi, jonka ohella nuorille järjestetään vaalikonsertti, johon kaikki saavat henkilökohtaisen kutsun.

Avauksessa mukana oli 2-3 tulevaa kunnallisvaaliehdokasta kaikista Helsingin poliittisista nuorisojärjestöistä (paitsi perussuomalaisista). Yhteistyön merkitys onkin järjestöissä ymmärretty, sillä tavoite on yhteinen: äänestysaktiivisuuden kasvu.

Helsingin Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Kalle Peltokangas piti tapahtumaa onnistuneena: "Toivon, että kampanjallalla saadaan nuoria äänestämään. Nykyinen nuorten äänestysaktiivisuuden laskeva trendi on huolestuttava. Siksi kaikkien poliittisten nuoriso- ja
opiskelijajärjestöjen on tehtävä parhaansa äänestysinnon kasvattamiseksi".

Kampanjan nettivideo sekä poliittisten nuorisojärjestöjen esittelyt ovat kampanjan nettisivuilla: www.ketakiinnostaa.fi